Uke 39

Høsten har kommet og vi fortsetter arbeidet på Vallø. Grunnet stormen i slutten av forrige uke så blir det begrenset med graving denne uken på grunn av håndtering av vannmassene som har samlet seg opp. Det vil være arbeid med pigging av stein og betong denne uken. Vi er ferdige med forbehandling av de mest […]

Les hele saken →

Uke 38

I dag, tirsdag ligger lasteskipet Fast JEF til kai på Vallø. Skipet skal lastes med omtrent 3 000 tonn med forurensede masser som skal fraktes til Nederland for termisk behandling. Videre denne uken fortsetter vi gravearbeidene og forbereder disse massene for uttransport eller tilbakefylling avhengig av forurensningsgrad. Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – […]

Les hele saken →

Uke 37

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog. I tillegg skal det kjøres ut forurensede masser med to – tre vogntog (tirsdag – fredag). Dette […]

Les hele saken →

Uke 36

Innkjøring av rene masser fortsetter med seks vogntog. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget. Det […]

Les hele saken →

Uke 35

Sensommer og arbeidstemperaturer tilbake til det mer normale. Innkjøring av rene masser er trappet opp. Massene brukes til å fylle opp området til slik det var da vi startet arbeidene høsten 2015. Seks-syv vogntog leverer tunellstein, opprinnelig fra Holmestrandtunellen, og sprengstein fra Freste og Stokke pukkverk. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget. Dette […]

Les hele saken →

Uke 34

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø, for opplasting av ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Opplastingen antas å bli ferdig i løpet av dagen og avsluttes rundt kl. 19:00 i kveld. For øvrig foregår graving, forbehandling av masser, utkjøring av forurensede masser med lastebil og tilbakefylling […]

Les hele saken →

Uke 31,32,33

Arbeidene på Vallø ble gjenopptatt 30. juli etter to ukers stopp. Rett før ferien ble det igjen funnet en bombe på Vallø. Nærmeste naboer ble evakuert en kortere periode fredag 13. juli i forbindelse med uskadeliggjøring av bomben. Alt ble gjort i henhold til avtalte prosedyrer og bombefunnet ble godt dekket av media, f.eks. Tønsberg […]

Les hele saken →

Uke 27

Det fine sommerværet fortsetter. Ingen skip ventes til Vallø denne uken, men det blir kjørt ut forurensede masser med bil. Rene steinmasser kjøres inn og legges ut for å gjenskape landskapet slik det var før miljøoppryddingdsarbeidet startet. Fire til åtte vogntog vil være på veien og gi en trafikkbelastning på opp mot 85 passeringer per […]

Les hele saken →

Uke 26

Vi fortsetter å fjerne forurensede masser på innsiden av steinvollen mot Oslofjorden. Det graves også i området mot Vallø bukta og enkelte andre steder på området. Massene sorteres og forbehandles og klargjøres for uttransport. Masser som tilfredsstiller krav til gjenbruk blir gjenbrukt på stedet. Fire til åtte vogntog vil kjøre inn rene steinmasser hele uken. […]

Les hele saken →

Uke 25

Ingen lasteskip til Vallø denne uken. Vi fjerner forurensede masser på innsiden av steinvollen mot Oslofjorden. Massene sorteres og forbehandles før de transporteres ut med skip eller lastebil avhengig av sluttdestinasjon. Masser som tilfredsstiller krav til gjenbruk blir gjenbrukt på stedet. Åtte vogntog vil kjøre inn rene steinmasser hele uken. 3 – 4 av disse […]

Les hele saken →

Uke 24

Fast SUS forlot Vallø fredag kveld og ankom Ventspils Latvia mandag morgen, se bildet. Massene blir lastet over på lastebiler på kaia og fraktet videre til Cemex i Broccini for brenning i sementproduksjonsprosessen der. Onsdag ankommer lasteskipet Fast SAM for opplasting av ca. 2 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Innkjøring […]

Les hele saken →

Fredag 8. juni

Fast SUS ligger fortsatt til kai. Det tar sin tid å laste 3 000 tonn med relativt lette masser. Lastingen kommer til å pågå til kl. 21:00 i kveld. Arbeidene gir litt støy, men verken støy, gass eller lukt bør bli til sjenanse for naboer i området da vindretningen nå er fra Nord – Nord […]

Les hele saken →

Torsdag 7. juni

Fast SUS ligger til kai og skal lastes med ca. 3 000 tonn med forbehandlede forurensede masser som skal transporteres til Latvia. I dag, torsdag vil lastingen foregå fram til kl. 20:00. Vindretningen er fra vest og vi venter ikke problemer med støv, gass eller lukt i forbindelse med dette arbeidet.

Les hele saken →

uke 23

Nok en uke med godt vær og sommertemperaturer er i gang. Innkjøring av stein fra Freste pukkverk fortsetter. Åtte vogntog er på hjul hele uken. Fire av disse kjører ut forurensede masser til deponi på Taranrød. Torsdag ankommer lasteskipet fast SUS for opplasting av 3 000 tonn forbehandlede forurensede masser som skal skipes til Latvia og […]

Les hele saken →

30 mai

Fast Sam ved kai på Vallø. Ble lastet opp onsdag med forurensede masser som nå er på vei til Nederland for termisk behandling. Arbeidene gikk som planlagt og ble avsluttet innen kl. 19 00.  Vindretningen var gunstig og det var lite støv og lukt for omgivelsene.  

Les hele saken →

UKE (21) + 22

Sommertemperaturene og finværet fortsetter. Etter den siste korte arbeidsuken i mai har vi igjen en full arbeidsuke. Masser ble kjørt ut med lastebiler og med skip i uke 21. Onsdag 23. mai ble lasteskipet Fast Jef lastet opp med ca.3000 tonn med forbehandlede masser som ble skipet til Nederland. Uke 21 startet vi også å […]

Les hele saken →

Øvelse 16. mai

I dag, onsdag 16. mai har vi hatt en realistisk redningsøvelse på anlegget i samarbeid med brannvesenet i Vestfold. Øvelsen som innebefattet redning av personell – evakuering av anlegget og etterfølgende debrifing gikk etter planen, og ga verdifull erfaring til alle involverte. Mange har nok registrert brannbilene på vei til å fra Vallø. Øvelsen er […]

Les hele saken →

Uke 20

Sommertemperatur på Vallø i dag, mandag 14. mai. Igjen en kort arbeidsuke. Torsdag 17 og fredag 18. mai blir det ingen aktivitet på anlegget. Mandag, tirsdag og onsdag kjører vi inn rene masser for tilbake-fylling med syv vogntog. Fire av disse kjører ut forurensede masser til Lindum på Taranrød. Det ventes opptil 90 passeringer per […]

Les hele saken →

Uke 19

Det grønnes og våres på Vallø. En ny amputert mai-uke står for tur. Torsdag, Kristi himmelfartsdag blir det ingen aktivitet på anlegget og fredag redusert aktivitet. Mandag, tirsdag og onsdag kjører vi inn rene masser for tilbake-fylling med syv vogntog. Fire av disse kjører ut forurensede masser til Lindum på Taranrød. Det ventes opptil 90 […]

Les hele saken →