September – Uke 36

Skipet MV Noorsupply ankom i går, søndag, for å erstatte Mimer som nå forlater Vallø. Noorsupply vil gjøre undersøkelser i sjøområdet utenfor steinvollen her på Vallø. Forurensede masser kjøres til Lindum, Taranrød. Masser med spesielt høy brennverdi kjøres nå til Renor i Brevik og brukes som brennstoff i sementovnene til Norcem. Rene masser kjøres inn […]

Les hele saken →

Uke 35

Siste uke i august forløp uten spesielle hendelser. Arealene begynner å bli klare, men det er fortsatt noen uker igjen med graving. Skipet Mimer som ikke kan gå for egen maskin har ligget til kai. Inn ut transport av masser med lastebil og henger har pågått hele uken som vanlig

Les hele saken →

Uke 34

Torsdag 22 august kommer igjen et lasteskip til kaia på Vallø for å ta med rundt 3 000 tonn forurensede masser til Nederland for termisk behandling. Skipet Mimer som for tiden utfører undersøkelser i sjøområdet utenfor Vallø har motortrøbbel og ble onsdag tauet til annen havn for å gi plass for lasteskipet. Lasteskipet blir liggende […]

Les hele saken →

UKE 32 OG 33

I tillegg til de «normale» aktivitetene på Vallø har vi besøk av skipet «Mimer» som nattestid ligger ved kaia her på Valllø, og på dagtid utfører undersøkelser av steinvollen og sjøområdet utenfor. Mimer ankom Vallø søndag 4. august og startet arbeidene uke 32. Tønsberg blad omtaler skipet i en artikkel onsdag 14. august.

Les hele saken →

Uke 31

Arbeidet starter opp igjen etter tre ukers stopp i fellesferien. Med unntak av noe aktivitet i uke 28. Gravearbeidene fortsetter. Det samme gjelder forbehandling av masser, interntransport, samt uttransport av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling. Seks – syv vogntog vil være i sving denne uken, noe som tilsvarer rundt 90 passeringer […]

Les hele saken →

Juni – uke 24,25,26

Sommerføre på tross av litt ruskevær iblant. Godt produksjonsvær, men likevel med forstyrrelser på grunn av funn av enda en bombe og noen eksplosiver fra andre verdenskrig. Dette er allerede vel kjent gjennom lokale media. I tillegg har vi hatt røykutvikling i lagerbygningen her, og det var nødvendig å tilkalle brannvesenet. Brannvesenet var på pletten […]

Les hele saken →

Uke 23

Tilbake til normalen etter bombefunn før helgen. Denne uken blir det graving, tilbakefylling, sikting og sortering av masser samt pigging av stein og betong. Dette vil gi noe støy. Innkjøring av rene masser med 4–5 vogntog, men lite utkjøring av forurensede masser. Trafikkbelastningen blir ca. 60 passeringer per dag.

Les hele saken →

Uke 20,21,22

Mai har gått, og miljøoppryddingen har gått sin gang. Mandag 27 mai hadde vi igjen et lasteskip til kai og 3 000 tonn forurensede masser ble sendt til Nederland for termisk behandling og gjenbruk. Ut- og innkjøring med lastebiler har gått jevnt, med noe lavere intensitet på innkjøring av stein. På vår planlagt siste arbeidsdag […]

Les hele saken →

Uke 17,18,19

Etter påske ble det skikkelig vår og grønt. Selv om det i dag, mandag 6. mai er blitt vesentlig kjøligere er det gode arbeidsforhold og produksjonen går sin gang. Vi har hatt utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger og med skip (uke 17). Denne uken, uke 19, kjører vi med 6 vogntog både […]

Les hele saken →

Uke 15

Det er gode arbeidsforhold for gravearbeider nå, og miljøoppryddingsarbeidene går sin gang. Det blir graving, interntransport, sortering, forbehandling og analyser. Transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Denne uken skal vi også tilbakeføre jordlag som ble tatt vare på i starten av jobben for å reetablere plantearter som vokste her tidligere. Dette er […]

Les hele saken →

Uke 14

Sommertid, og dagslys hele arbeidsdagen. Gravearbeidene fortsetter med tilhørende interntransport, sortering, prøvetaking, analyser og endelig disponering. Lastebiltrafikken denne uken blir moderat, med fem-seks vogntog på veien. Dette tilsvarer 70-80 passeringer per dag. Det ventes ikke problemer med gass, lukt eller støy. For å forhindre støvproblemer passerer alle lastebiler hjulvasker. Dessuten vannes anleggsvegene for å hindre […]

Les hele saken →

Uke 12 og 13

Det våres på Vallø, og arbeidene går sin gang. Det er for tiden noe redusert lastebiltransport både hva gjelder utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser. Likevel jobber vi med å holde veien ut fra området ren ved hjelp av hjulvasker for alle biler som kjører ut og daglig rengjøring av veien. SØNDAG […]

Les hele saken →

Uke 11

Solen er nå oppe før arbeidsstart (kl. 07:00), og det merkes at våren er i anmarsj, selv om temperaturen, mandag morgen minner mer om vinter. Denne uken blir det graving, interntransport, sortering av masser, utkjøring av forurensede og innkjøring av rene masser. Åtte – ni vogntog vil være på veien, noe som representerer rundt 100 […]

Les hele saken →

Uke 10

Tilbake til normal graveaktivitet etter en kort vinterstopp på grunn av tele. Det blir noe utkjøring av masser denne uken. I tillegg til oppgraving av forurensede masser kjører vi inn rene masser for tilbakefylling. Totalt åtte vogntog vil være på veien til/fra Vallø. Dette tilsvarer opp til 100 passeringer per dag. Det er ikke planlagt […]

Les hele saken →

Uke 9

Lasteskipet Fast SUS ventes til kai på Vallø mandag formiddag. Det blir opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Skipet skal frakte massene til Nederland for termisk behandling. For øvrig blir det innkjøring av rene masser for tilbakefylling på området med åtte vogntog. Redusert graveaktivitet pga. tele i bakken, kun oppgraving og sanering av gamle […]

Les hele saken →

Uke 8

Vinterferie, og redusert aktivitet. Stort sett bare innkjøring av rene masser og tilbakefylling på området. Åtte vogntog er på veien noe som medfører bortimot 100 passeringer per dag. Doser, gravemaskin og hjullaster opererer på anleggsområdet. Noe vedlikeholdsarbeid vil foregå.

Les hele saken →

Uke 7

Noe redusert aktivitet på anlegget pga. vinterforhold og tele i bakken.Denne uken ble Vallø-prosjektet kåret til vinner av Veidekkes skandinaviske HMS pris. Denne gledelige nyheten vil vi gjerne også dele på vår web side her. Vi takker alle som har bidratt!Se også denne linken:http://www.bygg.no/article/1383948

Les hele saken →

Uke 6

Februar og full vinter på Vallø. Uke 6 venter vi nytt lasteskip for utskiping av forurensede masser. Ankomstdato er ikke bekreftet ennå. For øvrig fortsetter arbeidene, med noe redusert graving som følge av tele i bakken. Det blir likevel inn og uttransport av masser på med 8 – 10 vogntog på veien daglig. Inne på […]

Les hele saken →