Uke 2 – 2020

Godt Nytt år! Tilbake på Vallø for å fullføre arbeidene. Heldig for produksjonen at det ikke er noe snø på området. Innkjøring av noen tusen tonn med rene tilbakefyllingsmasser gjenstår. Dette tilsvarer 6 – 8 vogntog i et par uker. Nedrigging har allerede startet opp, og fortsetter i januar. De siste brakkene forsvinner i månedsskiftet […]

Les hele saken →

Uke (50) og 51

Plattformer, vannrenseanlegg med vannoppsamlingsbasseng, anleggsveger og andre installasjoner demonteres og fjernes. De siste områdene tilbake-fylles med rene masser, og områdene klargjøres for overlevering. Prosjektet tar juleferie fra fredag 20. desember til mandag 6. januar. Men det blir vakthold i perioden. Noen arbeider gjenstår for utførelse i januar og brakkeriggen vil bli stående til slutten av […]

Les hele saken →

Uke (48) og 49

Lasteskipet Fast SUS var på Vallø onsdag og torsdag i forrige uke (uke 48). I dag ligger Fast WILL til kai og skal ta med seg masser til Latvia for brenning i sementproduksjon. Dette blir siste skipet med forurensede masser fra Vallø og er dermed en viktig milepel i prosjektet! Gravingen ble også ferdig i […]

Les hele saken →

Uke 47

Det gjenstår nå et lite område å klargjøre før vi kan erklære gravingen for avsluttet. Det blir graveaktivitet også denne uken + ut og innkjøring av masser. Snøen har forsvunnet og den siste nedbøren kom som regn her ute. Det er vått i terrenget, men likevel lettere å ferdigstille områder uten snø. Vi vil gjerne […]

Les hele saken →

Uke 46

Så kom vinteren, og landskapet er forvandlet med et hvitt teppe av snø før de aller siste gravearbeider skal utføres. Denne uken tirsdag kveld får vi et skip til kai som skal lastes opp onsdag med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Noe forurenset masse kjøres også til Lindum Taranrød med lastebil […]

Les hele saken →

Uke (44) – 45 November

Det gjenstår enda noe graving på området, men vi regner nå at all graving avsluttes i november og nedrigging ferdigstillelse skjer i løpet av desember. To skipslaster gjenstår, og det første skipet ventes i slutten av denne uken (uke 45). Mandag den 11. november kl. 17:30 er det et informasjonsmøte for naboer og berørte parter […]

Les hele saken →

Oktober uke 40-42

Oppryddingsarbeidene på Vallø går inn i siste fase og det er ca. en måneds arbeid igjen før nedrigging og avslutning. Det gjenstår to skipslaster med forurensede masser ut fra Vallø. Datoer for disse er ikke bestemt ennå. Det gjenstår også ca. 1 000 lastebillass, eller ca. 2 000 passeringer. Noe av dette er forurensede masser […]

Les hele saken →

September uke 37-39

Undersøkelsene rundt steinvollen er avsluttet og MV Noorsupply har forlatt Vallø. Arbeidene på land har fortsatt og områdene begynner etter hvert å bli ferdige til overlevering. Demobilisering har startet opp med fjerning av behandlingsplattformer og enkelte anleggsveger. Graving, forbehandling av masser, intertransport samt inn / utkjøring av masser har pågått hele måneden.

Les hele saken →

September – Uke 36

Skipet MV Noorsupply ankom i går, søndag, for å erstatte Mimer som nå forlater Vallø. Noorsupply vil gjøre undersøkelser i sjøområdet utenfor steinvollen her på Vallø. Forurensede masser kjøres til Lindum, Taranrød. Masser med spesielt høy brennverdi kjøres nå til Renor i Brevik og brukes som brennstoff i sementovnene til Norcem. Rene masser kjøres inn […]

Les hele saken →

Uke 35

Siste uke i august forløp uten spesielle hendelser. Arealene begynner å bli klare, men det er fortsatt noen uker igjen med graving. Skipet Mimer som ikke kan gå for egen maskin har ligget til kai. Inn ut transport av masser med lastebil og henger har pågått hele uken som vanlig

Les hele saken →

Uke 34

Torsdag 22 august kommer igjen et lasteskip til kaia på Vallø for å ta med rundt 3 000 tonn forurensede masser til Nederland for termisk behandling. Skipet Mimer som for tiden utfører undersøkelser i sjøområdet utenfor Vallø har motortrøbbel og ble onsdag tauet til annen havn for å gi plass for lasteskipet. Lasteskipet blir liggende […]

Les hele saken →

UKE 32 OG 33

I tillegg til de «normale» aktivitetene på Vallø har vi besøk av skipet «Mimer» som nattestid ligger ved kaia her på Valllø, og på dagtid utfører undersøkelser av steinvollen og sjøområdet utenfor. Mimer ankom Vallø søndag 4. august og startet arbeidene uke 32. Tønsberg blad omtaler skipet i en artikkel onsdag 14. august.

Les hele saken →

Uke 31

Arbeidet starter opp igjen etter tre ukers stopp i fellesferien. Med unntak av noe aktivitet i uke 28. Gravearbeidene fortsetter. Det samme gjelder forbehandling av masser, interntransport, samt uttransport av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling. Seks – syv vogntog vil være i sving denne uken, noe som tilsvarer rundt 90 passeringer […]

Les hele saken →

Juni – uke 24,25,26

Sommerføre på tross av litt ruskevær iblant. Godt produksjonsvær, men likevel med forstyrrelser på grunn av funn av enda en bombe og noen eksplosiver fra andre verdenskrig. Dette er allerede vel kjent gjennom lokale media. I tillegg har vi hatt røykutvikling i lagerbygningen her, og det var nødvendig å tilkalle brannvesenet. Brannvesenet var på pletten […]

Les hele saken →

Uke 23

Tilbake til normalen etter bombefunn før helgen. Denne uken blir det graving, tilbakefylling, sikting og sortering av masser samt pigging av stein og betong. Dette vil gi noe støy. Innkjøring av rene masser med 4–5 vogntog, men lite utkjøring av forurensede masser. Trafikkbelastningen blir ca. 60 passeringer per dag.

Les hele saken →

Uke 20,21,22

Mai har gått, og miljøoppryddingen har gått sin gang. Mandag 27 mai hadde vi igjen et lasteskip til kai og 3 000 tonn forurensede masser ble sendt til Nederland for termisk behandling og gjenbruk. Ut- og innkjøring med lastebiler har gått jevnt, med noe lavere intensitet på innkjøring av stein. På vår planlagt siste arbeidsdag […]

Les hele saken →

Uke 17,18,19

Etter påske ble det skikkelig vår og grønt. Selv om det i dag, mandag 6. mai er blitt vesentlig kjøligere er det gode arbeidsforhold og produksjonen går sin gang. Vi har hatt utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger og med skip (uke 17). Denne uken, uke 19, kjører vi med 6 vogntog både […]

Les hele saken →