2018 – Uke 2

Mandag 8. januar starter arbeidene opp igjen for fullt på Vallø. Det er lite som minner om vinter i dag og det er gode forhold for anleggsarbeider. Hele uken blir det graving, interntransport, sortering og forbehandling av masser. Det blir også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum på Taranrød og Drammen. Fire til fem vogntog vil kjøre hele uken noe som betyr rundt 50 passeringer hver dag. Det blir ingen utskiping av masser med lasteskip denne uken. Det ventes ikke problemer med gass og lukt.

Vi ønsker alle et godt nytt år i 2018!