2019 Uke 1 og 2

Godt Nyttår!
Uke 1 ble det uførte mindre vedlikeholdsarbeider på Vallø og mandag uke 2 startet arbeidene igjen for fullt. Foreløpig har vi en «snill» vinter og ingen begrensninger på aktiviteten.
Denne uken fortsetter fjerning av midlertidige veg og behandlingsplattform. Dette innebærer blant annet pigging av betong som gir noe støy. Det blir også graving, mellomlagring, prøvetaking og analyse av forurensede masser før utkjøring. Innkjøring av rene steinmasser til reetablering av området fortsetter med 8-10 vogntog hele uken.