Alle innlegg av Prosjektet Vallø

Vallø April 2016

Påsken er over og alt er klart for oppstart av selve hovedjobben med opprydding på Vallø. Alle forberedelser er gjort for å sikre en ryddig og forsvarlig gjennomføring av de omfattende gravearbeidene. Mye forurensede masser skal transporteres ut fra anlegget og tilsvarende mengder rene masser skal transporteres inn. Rundt halvparten vil gå med båt og halvparten på bil. På denne siden vil det hver uke bli gitt informasjon om planlagt trafikk og annen relevant informasjon.

vallo-april-2016
Blandeverk til forbehandling av forurensede masser mars 2016.

Plan uke 14

Graving for å etablere en hydraulisk barriere mot Oslofjorden. Oppgraving og intern transport av syrebek som skal forbehandles på anlegget før det transporteres ut. Diverse målinger og kontroller. Inntransport av sagflis, maskiner og utstyr, samt noe varetransport. Lite uttransport

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <10 <10 0 0
Maskiner og utstyr 6 6 0 0
Varetransport <10 <10 0 0

 

Vallø – mars 2016

Det nærmer seg oppstart av hovedjobben med utgraving, forbehandling lagring og utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling og istandsetting av området.

I mars har de siste forberedelser blitt gjort. Vi går mot lysere tider, og etter en stille påskeuke med liten aktivitet, er vi klare for å starte oppryddingsarbeidene. Men det blir liten trafikk inn og ut av anlegget den første uka etter påske. Videre fremover vil oppdatert informasjon bli publisert ukentlig.

Asfaltering av hovedanleggsvegen 17. mars - 16
Asfaltering av hovedanleggsvegen 17. mars – 16