Alle innlegg av Prosjektet Vallø

Uke 15

Det er gode arbeidsforhold for gravearbeider nå, og miljøoppryddingsarbeidene går sin gang. Det blir graving, interntransport, sortering, forbehandling og analyser. Transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Denne uken skal vi også tilbakeføre jordlag som ble tatt vare på i starten av jobben for å reetablere plantearter som vokste her tidligere. Dette er planlagt i samarbeid med botaniker og passer bra å gjøre nå tidlig på våren. Lastebiltrafikken blir moderat også denne uken, med ca. 70-80 passeringer per dag.

Uke 14

Sommertid, og dagslys hele arbeidsdagen. Gravearbeidene fortsetter med tilhørende interntransport, sortering, prøvetaking, analyser og endelig disponering. Lastebiltrafikken denne uken blir moderat, med fem-seks vogntog på veien. Dette tilsvarer 70-80 passeringer per dag.
Det ventes ikke problemer med gass, lukt eller støy. For å forhindre støvproblemer passerer alle lastebiler hjulvasker. Dessuten vannes anleggsvegene for å hindre støv, og nærliggende vei og P-plass rengjøres regelmessig.

Uke 12 og 13

Det våres på Vallø, og arbeidene går sin gang. Det er for tiden noe redusert lastebiltransport både hva gjelder utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser. Likevel jobber vi med å holde veien ut fra området ren ved hjelp av hjulvasker for alle biler som kjører ut og daglig rengjøring av veien.

SØNDAG 31. mars
Vanligvis jobbes det ikke søndager. Men denne søndagen vil det bli utført undersøkelser og målinger som blant annet inkluderer bruk av gravemaskin for assistanse. Dette vil gi noe maskinstøy, men i svært begrenset omfang.

Uke 11

Solen er nå oppe før arbeidsstart (kl. 07:00), og det merkes at våren er i anmarsj, selv om temperaturen, mandag morgen minner mer om vinter.
Denne uken blir det graving, interntransport, sortering av masser, utkjøring av forurensede og innkjøring av rene masser. Åtte – ni vogntog vil være på veien, noe som representerer rundt 100 passeringer daglig. Fra i morgen, tirsdag blir det knusing av stein som vil gi noe støy. Vi foretar jevnlig støymålinger og resultatene viser at støynivåene ligger under anbefalt grenseverdi. Det ventes heller ikke problemer med gass og lukt denne uken.

Uke 10

Tilbake til normal graveaktivitet etter en kort vinterstopp på grunn av tele. Det blir noe utkjøring av masser denne uken. I tillegg til oppgraving av forurensede masser kjører vi inn rene masser for tilbakefylling. Totalt åtte vogntog vil være på veien til/fra Vallø. Dette tilsvarer opp til 100 passeringer per dag. Det er ikke planlagt støyende aktiviteter, og det ventes ingen problemer med lukt eller gass.

Uke 9

Lasteskipet Fast SUS ventes til kai på Vallø mandag formiddag. Det blir opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Skipet skal frakte massene til Nederland for termisk behandling.
For øvrig blir det innkjøring av rene masser for tilbakefylling på området med åtte vogntog.
Redusert graveaktivitet pga. tele i bakken, kun oppgraving og sanering av gamle oljetanker.
Lite støyende aktiviteter, og liten fare for gass og lukt.

Uke 8

Vinterferie, og redusert aktivitet.
Stort sett bare innkjøring av rene masser og tilbakefylling på området.
Åtte vogntog er på veien noe som medfører bortimot 100 passeringer per dag.
Doser, gravemaskin og hjullaster opererer på anleggsområdet. Noe vedlikeholdsarbeid vil foregå.

Uke 7

Noe redusert aktivitet på anlegget pga. vinterforhold og tele i bakken.
Denne uken ble Vallø-prosjektet kåret til vinner av Veidekkes skandinaviske HMS pris. Denne gledelige nyheten vil vi gjerne også dele på vår web side her. Vi takker alle som har bidratt!
Se også denne linken:http://www.bygg.no/article/1383948

Uke 6

Februar og full vinter på Vallø. Uke 6 venter vi nytt lasteskip for utskiping av forurensede masser. Ankomstdato er ikke bekreftet ennå. For øvrig fortsetter arbeidene, med noe redusert graving som følge av tele i bakken. Det blir likevel inn og uttransport av masser på med 8 – 10 vogntog på veien daglig. Inne på anlegget blir i tillegg til lasting av skip, pigging av betong, internkjøring, sikting og sortering av masser.

Uke 4 og 5

Vinter på Vallø. På tross av snø og vintervær har gravearbeidene med tilhørende inn / ut transport av masser fortsatt fra vi startet opp den 7 januar og ut måneden. 8 – 10 vogntog har vært i sving på veiene, og på tross av vinterføre har det gått greit.