Kategoriarkiv: Nyheter

Uke 23

Tilbake til normalen etter bombefunn før helgen.
Denne uken blir det graving, tilbakefylling, sikting og sortering av masser samt pigging av stein og betong. Dette vil gi noe støy. Innkjøring av rene masser med 4–5 vogntog, men lite utkjøring av forurensede masser. Trafikkbelastningen blir ca. 60 passeringer per dag.

Uke 20,21,22

Mai har gått, og miljøoppryddingen har gått sin gang. Mandag 27 mai hadde vi igjen et lasteskip til kai og 3 000 tonn forurensede masser ble sendt til Nederland for termisk behandling og gjenbruk. Ut- og innkjøring med lastebiler har gått jevnt, med noe lavere intensitet på innkjøring av stein.
På vår planlagt siste arbeidsdag i mai, onsdag den 29. fant vi igjen en bombe fra 2. verdenskrig på anlegget. Situasjonen ble håndtert i henhold til våre avtalte prosedyrer. Politiet overtok myndigheten på plassen, og forsvarets eksperter ble tilkalt for å ta videre hånd om bomben. Beboere innenfor risikosonen ble evakuert for en periode på Kristi himmelfartsdag. Dette var nok lite populært, men nødvendig av sikkerhetsgrunner. For øvrig er dette godt beskrevet i media, og eventuelle spørsmål kan rettes til Politiet.

Uke 17,18,19

Etter påske ble det skikkelig vår og grønt. Selv om det i dag, mandag 6. mai er blitt vesentlig kjøligere er det gode arbeidsforhold og produksjonen går sin gang. Vi har hatt utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger og med skip (uke 17).
Denne uken, uke 19, kjører vi med 6 vogntog både forurensede masser ut og rene masser inn til Vallø. Dette medfører rundt 80 passeringer daglig. Vi gjør vårt beste for at ulempene med trafikken som støy og støv skal bli minst mulig.

Uke 16 – Påskeferie

Bortsett fra vakthold blir det ingen aktivitet på anlegget i uke 16.

Ønsker alle en God Påske!

Uke 15

Det er gode arbeidsforhold for gravearbeider nå, og miljøoppryddingsarbeidene går sin gang. Det blir graving, interntransport, sortering, forbehandling og analyser. Transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Denne uken skal vi også tilbakeføre jordlag som ble tatt vare på i starten av jobben for å reetablere plantearter som vokste her tidligere. Dette er planlagt i samarbeid med botaniker og passer bra å gjøre nå tidlig på våren. Lastebiltrafikken blir moderat også denne uken, med ca. 70-80 passeringer per dag.

Uke 14

Sommertid, og dagslys hele arbeidsdagen. Gravearbeidene fortsetter med tilhørende interntransport, sortering, prøvetaking, analyser og endelig disponering. Lastebiltrafikken denne uken blir moderat, med fem-seks vogntog på veien. Dette tilsvarer 70-80 passeringer per dag.
Det ventes ikke problemer med gass, lukt eller støy. For å forhindre støvproblemer passerer alle lastebiler hjulvasker. Dessuten vannes anleggsvegene for å hindre støv, og nærliggende vei og P-plass rengjøres regelmessig.

Uke 12 og 13

Det våres på Vallø, og arbeidene går sin gang. Det er for tiden noe redusert lastebiltransport både hva gjelder utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser. Likevel jobber vi med å holde veien ut fra området ren ved hjelp av hjulvasker for alle biler som kjører ut og daglig rengjøring av veien.

SØNDAG 31. mars
Vanligvis jobbes det ikke søndager. Men denne søndagen vil det bli utført undersøkelser og målinger som blant annet inkluderer bruk av gravemaskin for assistanse. Dette vil gi noe maskinstøy, men i svært begrenset omfang.

Uke 11

Solen er nå oppe før arbeidsstart (kl. 07:00), og det merkes at våren er i anmarsj, selv om temperaturen, mandag morgen minner mer om vinter.
Denne uken blir det graving, interntransport, sortering av masser, utkjøring av forurensede og innkjøring av rene masser. Åtte – ni vogntog vil være på veien, noe som representerer rundt 100 passeringer daglig. Fra i morgen, tirsdag blir det knusing av stein som vil gi noe støy. Vi foretar jevnlig støymålinger og resultatene viser at støynivåene ligger under anbefalt grenseverdi. Det ventes heller ikke problemer med gass og lukt denne uken.

Uke 10

Tilbake til normal graveaktivitet etter en kort vinterstopp på grunn av tele. Det blir noe utkjøring av masser denne uken. I tillegg til oppgraving av forurensede masser kjører vi inn rene masser for tilbakefylling. Totalt åtte vogntog vil være på veien til/fra Vallø. Dette tilsvarer opp til 100 passeringer per dag. Det er ikke planlagt støyende aktiviteter, og det ventes ingen problemer med lukt eller gass.

Uke 9

Lasteskipet Fast SUS ventes til kai på Vallø mandag formiddag. Det blir opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Skipet skal frakte massene til Nederland for termisk behandling.
For øvrig blir det innkjøring av rene masser for tilbakefylling på området med åtte vogntog.
Redusert graveaktivitet pga. tele i bakken, kun oppgraving og sanering av gamle oljetanker.
Lite støyende aktiviteter, og liten fare for gass og lukt.