Kategoriarkiv: Nyheter

Uke 47

Det gjenstår nå et lite område å klargjøre før vi kan erklære gravingen for avsluttet. Det blir graveaktivitet også denne uken + ut og innkjøring av masser. Snøen har forsvunnet og den siste nedbøren kom som regn her ute. Det er vått i terrenget, men likevel lettere å ferdigstille områder uten snø.
Vi vil gjerne også takke for et godt nabomøte forrige mandag (11/11).

Uke 46

Så kom vinteren, og landskapet er forvandlet med et hvitt teppe av snø før de aller siste gravearbeider skal utføres. Denne uken tirsdag kveld får vi et skip til kai som skal lastes opp onsdag med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Noe forurenset masse kjøres også til Lindum Taranrød med lastebil og henger.
Ellers kjører vi fortsatt inn rene masser for tilbakefylling. Totalt 10-12 vogntog vil være på veien denne uken.
Vi minner om informasjonsmøte i dag kl. 17:30 i båtforeningens hus på Vallø med informasjon om prosjektet.

Uke (44) – 45 November

Det gjenstår enda noe graving på området, men vi regner nå at all graving avsluttes i november og nedrigging ferdigstillelse skjer i løpet av desember.
To skipslaster gjenstår, og det første skipet ventes i slutten av denne uken (uke 45).

Mandag den 11. november kl. 17:30 er det et informasjonsmøte for naboer og berørte parter i båtforeningens hus på Vallø med informasjon om prosjektet.

Oktober uke 43

Delområder ferdigstilles og vi går befaringer. Selv om vi er inne i vinterhalvåret håper vi på og regner med at vinteren holder seg borte ennå noen uker. Det vil gjøre arbeidet lettere.
Gravearbeidene nærmer seg slutten og området gjenvinner sin topografi.

Oktober uke 40-42

Oppryddingsarbeidene på Vallø går inn i siste fase og det er ca. en måneds arbeid igjen før nedrigging og avslutning. Det gjenstår to skipslaster med forurensede masser ut fra Vallø. Datoer for disse er ikke bestemt ennå. Det gjenstår også ca. 1 000 lastebillass, eller ca. 2 000 passeringer. Noe av dette er forurensede masser ut, men det meste er rene masser inn for tilbakefylling. Dette tilsvarer rundt 100 passeringer per dag i en tid fremover. Våre sjåfører kjører hensynsfullt, men vi oppfordrer likevel til bruk av refleks. Det er mørkt morgen og kveld på denne tiden!

September uke 37-39

Undersøkelsene rundt steinvollen er avsluttet og MV Noorsupply har forlatt Vallø.
Arbeidene på land har fortsatt og områdene begynner etter hvert å bli ferdige til overlevering.
Demobilisering har startet opp med fjerning av behandlingsplattformer og enkelte anleggsveger.
Graving, forbehandling av masser, intertransport samt inn / utkjøring av masser har pågått hele måneden.

September – Uke 36

Skipet MV Noorsupply ankom i går, søndag, for å erstatte Mimer som nå forlater Vallø. Noorsupply vil gjøre undersøkelser i sjøområdet utenfor steinvollen her på Vallø.
Forurensede masser kjøres til Lindum, Taranrød. Masser med spesielt høy brennverdi kjøres nå til Renor i Brevik og brukes som brennstoff i sementovnene til Norcem.
Rene masser kjøres inn fra pukkverkene Freste og Stokke.

Uke 35

Siste uke i august forløp uten spesielle hendelser. Arealene begynner å bli klare, men det er fortsatt noen uker igjen med graving. Skipet Mimer som ikke kan gå for egen maskin har ligget til kai. Inn ut transport av masser med lastebil og henger har pågått hele uken som vanlig

Uke 34

Torsdag 22 august kommer igjen et lasteskip til kaia på Vallø for å ta med rundt 3 000 tonn forurensede masser til Nederland for termisk behandling. Skipet Mimer som for tiden utfører undersøkelser i sjøområdet utenfor Vallø har motortrøbbel og ble onsdag tauet til annen havn for å gi plass for lasteskipet. Lasteskipet blir liggende hele torsdagen og forlater kaia torsdag kveld.

Graving og transport inn / ut fra anlegget går som normalt. For tiden med 6 vogntog, noe som tilsvarer rundt 80 passeringer daglig.

UKE 32 OG 33

I tillegg til de «normale» aktivitetene på Vallø har vi besøk av skipet «Mimer» som nattestid ligger ved kaia her på Valllø, og på dagtid utfører undersøkelser av steinvollen og sjøområdet utenfor. Mimer ankom Vallø søndag 4. august og startet arbeidene uke 32. Tønsberg blad omtaler skipet i en artikkel onsdag 14. august.