Kategoriarkiv: Nyheter

Plan uke 46

Vallø har blitt hvit, med et tynt lag av «vill-snø».

Søndag kveld ankommer et nytt skip, «Fast Sus» Dette skal lastes opp mandag 14. nov. Lastingen av 3.000 tonn forurensede masser starter mandag morgen ca. 0730 og vi regner med å være ferdig kl. 2030 samme dag.

Gravearbeider, intern massetransport og forbehandling av forurensede masser fortsetter. I løpet av mandag og tirsdag skal det kjøres inn ca. 400 tonn med rene knuste masser med lastebil og henger. Dette betyr ca. 5-10 vogntog per dag. Lite eller ingen masse skal kjøres ut fra Vallø denne uken. . Pigging og knusing av stein vil foregå i perioder, og vil gi noe støy. Alle arbeider med unntak av lasting av skip mandag vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900.  Lørdag vil det bli utført ikke støyende vedlikeholdsarbeid.

Plan Uke 45

Foreløpig har det ikke lagt seg snø på Vallø

Søndag kveld ankommer et nytt skip. Dette skal lastes opp mandag uke 46

Gravearbeider, intern massetransport og forbehandling av forurensede masser fortsetter. I løpet av uka skal det kjøres inn ca. 1.000 tonn med rene knuste masser med lastebil og henger. Noe forurensede masser skal også kjøres ut. Dette betyr i sum opptil ca. 15-20 vogntog per dag. Pigging og knusing av stein vil foregå i perioder, og vil gi noe støy. Alle arbeider vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900. Lørdag vil det bli utført ikke støyende vedlikeholdsarbeid.

Plan uke 44

Ingen skip til Vallø i uke 44

Gravearbeider, intern massetransport og forbehandling av forurensede masser fortsetter. I løpet av uka skal det kjøres ut ca. 2.200 tonn med forurensede masser med lastebil og henger. Dette betyr ca. 15-20 vogntog per dag. Pigging og knusing av stein vil foregå i perioder, og vil gi noe støy. Alle arbeider utenom lasting av skip vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900. Lørdag vil det bli utført ikke støyende vedlikeholdsarbeid.

Plan Uke 43

Tirsdag ettermiddag kommer et nytt skip, «Fast Sus» til Vallø. Lasting av dette skipet vil starte ved ankomst tirsdag og fortsette hele onsdagen. Hvis været tillater vil lastingen være fullført så skipet kan forlate Vallø onsdag kveld. Lastingen vil sannsynligvis foregå fram til kl. 2000 begge dager.

Gravearbeider, intern massetransport og forbehandling av forurensede masser fortsetter. I løpet av uka skal det kjøres ut ca. 1.200 tonn med forurensede masser med lastebil og henger. Dette betyr ca 10 vogntog per dag. Pigging og knusing av stein kan foregå i perioder, og vil gi noe støy. Alle arbeider utenom lasting av skip vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900. Lørdag vil det bli utført ikke støyende vedlikeholdsarbeid.

Plan Uke 42

Mandag legger vi ut oljelenser på grunn av graving nær sjøen Nord Øst på området.

Gravearbeidene fortsetter med interntransport og forbehandling av forurensede masser. I løpet av tirsdag til fredag skal det kjøres ut ca. 2.000 tonn med forurensede masser med lastebil og henger. Dette betyr 15-20 vogntog hver dag.

Pigging og knusing av stein kan foregå i perioder, og vil som kjent gi noe støy. Alle arbeider vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900.

 

 

Plan Uke 41

Mandag ankommer nytt lasteskip hit til Vallø. Denne gangen vil lastingen pågå både mandag og tirsdag. På grunn av usikkerhet med været, kan det hende at lasting vil pågå til kl. 2000 begge dager.

Ellers vil det være gravearbeider, interntransport, forbehandling av forurensede masser og utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, inntil 20 vogntog hver dag, mandag-fredag. Knusing av stein kan foregå i perioder, og vil som kjent gi noe støy. Dette vil uansett foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900.

 

 

Plan uke 40

Uke 40 er høstferietid for noen, men arbeidene på Vallø går sin gang.

Lasteskipet Fast Will er tilbake på Vallø og lastes opp med forurensede masser i dag, mandag. Dette vil pågå hele dagen og være ferdig innen endt arbeidsdag kl. 1900. For øvrig vil det være gravearbeider, interntransport, forbehandling av forurensede masser og utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, ca. 20 vogntog hver dag tirsdag – fredag.

 

Uke 39, Nattarbeid 29. – 30. september

På grunn av et uforutsett strømbrudd på anlegget i dag skal det byttes en transformator like ved hovedporten inn på anlegget. Arbeidene vil starte ca. kl 2200 i kveld (torsdag) og vare noen timer utover natten. Arbeidene vil ikke medføre støy, med mulig unntak av lossing av ny trafo.

 

Plan uke 38

Det er planlagt vanlig drift på anlegget i uke 38. Det er også planlagt for utkjøring av forurensede masser i uke 38 som vil føre til noe lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Det er ikke planlagt noen arbeider utenfor vanlig arbeidstid 07.00-19.00 mandag til fredag.

Plan Torsdag og Fredag uke 37

Gravearbeidene fortsetter på Vallø i uke 37. Vi kjører også ut forurensede masser hvilket føre til noe lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget (om lag 2 biler i timen). Som normalt er arbeidstiden begrenset til 07.00-19.00 mandag til fredag.