Kategoriarkiv: Nyheter

Fredag 9. september

Lasteskipet “Fast Wil”, se bildet, ankom Vallø tidlig morgen torsdag 8. september. Etter endt dag torsdag var halve skipet lastet. Vi holder på også i dag, og vil trolig holde på til ca. kl. 2030 i kveld.

Det er registrert ubehagelig lukt på anlegget og i nærområdet.  Dette har ingenting med lasting av skipet å gjøre. Denne lukten stammer fra flyktige organiske forbindelser fra oljeinfiserte masser i grunnen som vi er i ferd med å rydde opp i. Vi har flere ganger i dag foretatt målinger, men verdiene er langt under de grenseverdiene som er satt av Arbeidstilsynet. Selv om dette medfører ubehagelig lukt, er det ikke noen helsefare.

Plan uke 36

Gravearbeidene på Vallø gjenopptas denne uken. Onsdag 7. september kommer et skip som skal lastes opp for ut transport til Latvia. Skipet ventes å ligge til kai i to dager. Lasting vil foregå i tidsrommet 0730 – 2000. Det blir noe lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Forbehandling av syrebek vil pågå, og noe knusing av stein som vil gi noe støy. Bortsett fra lasting av skip er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.

 

Plan uke 35

Gravearbeider på Vallø er stoppet fra og med tirsdag 30. august for en periode. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Men det kommer en båttransport onsdag for levering av lastecontainer. Det blir ingen lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Forbehandling av syrebek vil pågå, og noe knusing av stein som vil gi noe støy. Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.

 

 

Plan uke 34

Gravearbeidene fortsetter, og det blir intern transport, sortering og knusing av masser på området. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Det blir liten lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.

 

Plan uke 33

Gravearbeidene fortsetter, og det blir intern transport, sortering og knusing av masser på området. Planlagt pigging av fjell vil medføre noe støy. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Det blir moderat lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.

 

Plan Uke 32

Fortsatt avvikles det sommerferie for deler av prosjektteamet på Vallø. Gravearbeidene fortsetter, og det blir intern transport, sortering og knusing av masser på området. Planlagt pigging av fjell  vil medføre noe støy. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Det blir lite lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget . Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.

Plan uke 31

I uke 31 fortsetter arbeidene  som i foregående uke. En båtlast blir lastet denne uken på Tirsdag. Lastingen vil kunne pågå til kl 20.30 om kvelden. Ellers vil alle arbeider foregå innenfor vanlig arbeidstid fra 07.00-19.00 på området resten av uken.

Plan uke 30

Fellesferien fortsetter men på anleggsplassen fortsetter vi arbeidene. Første båtlast fra kaien er planlagt for denne uken. Båten ankommer kaien søndag 24. juli, hvor den blir lastet på mandag og avgang planlagt tirsdag 26. juli. Lossing av båten vil foregå innenfor normal arbeidstid, 0700-2000. Vi fortsetter med graving og interntransport på anlegget i tillegg til blanding og forbehandling av syrebek denne uken. Pigging av stein vil kunne forårsake noe støy, men blir også denne uken i begrenset omfang. Det blir lite transport av masser og utstyr inn og ut fra anlegget.

Plan uke 29

På grunn av ferieavvikling blir det redusert aktivitet på Vallø i uke 29. Nedramming av spunt, som er de mest støyende arbeidene her, ble ferdig den 14. juli. Pigging av stein som også medfører noe støy vil fortsatt foregå, men i begrensede omfang denne uken. Graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping fortsetter. Men det blir lite til ingen transport av masser og utstyr inn / ut fra anlegget. Første båtlast fra kai er nå fastsatt til begynnelsen av uke 30. Forberedelser til dette vil foregå i uke 29.

 

Plan Uke 28

Fellesferien er i gang, men på Vallø fortsetter oppryddingsarbeidene. Spuntarbeidene fortsetter denne uken, men tar pause i uke 29 og 30. Graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping, samt lastebiltransport av forurensede masser ut og rene masser inn, fortsetter også i uke 28. Første båtlast, som var planlagt denne uken, vil bli utsatt. Mest sannsynlig vil dette bli i slutten av neste uke. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget denne uken.

 

GODS (Totalt uke 28) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0