Kategoriarkiv: Nyheter

Plan uke 34

Gravearbeidene fortsetter, og det blir intern transport, sortering og knusing av masser på området. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Det blir liten lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.

 

Plan uke 33

Gravearbeidene fortsetter, og det blir intern transport, sortering og knusing av masser på området. Planlagt pigging av fjell vil medføre noe støy. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Det blir moderat lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.

 

Plan Uke 32

Fortsatt avvikles det sommerferie for deler av prosjektteamet på Vallø. Gravearbeidene fortsetter, og det blir intern transport, sortering og knusing av masser på området. Planlagt pigging av fjell  vil medføre noe støy. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Det blir lite lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget . Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.

Plan uke 31

I uke 31 fortsetter arbeidene  som i foregående uke. En båtlast blir lastet denne uken på Tirsdag. Lastingen vil kunne pågå til kl 20.30 om kvelden. Ellers vil alle arbeider foregå innenfor vanlig arbeidstid fra 07.00-19.00 på området resten av uken.

Plan uke 30

Fellesferien fortsetter men på anleggsplassen fortsetter vi arbeidene. Første båtlast fra kaien er planlagt for denne uken. Båten ankommer kaien søndag 24. juli, hvor den blir lastet på mandag og avgang planlagt tirsdag 26. juli. Lossing av båten vil foregå innenfor normal arbeidstid, 0700-2000. Vi fortsetter med graving og interntransport på anlegget i tillegg til blanding og forbehandling av syrebek denne uken. Pigging av stein vil kunne forårsake noe støy, men blir også denne uken i begrenset omfang. Det blir lite transport av masser og utstyr inn og ut fra anlegget.

Plan uke 29

På grunn av ferieavvikling blir det redusert aktivitet på Vallø i uke 29. Nedramming av spunt, som er de mest støyende arbeidene her, ble ferdig den 14. juli. Pigging av stein som også medfører noe støy vil fortsatt foregå, men i begrensede omfang denne uken. Graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping fortsetter. Men det blir lite til ingen transport av masser og utstyr inn / ut fra anlegget. Første båtlast fra kai er nå fastsatt til begynnelsen av uke 30. Forberedelser til dette vil foregå i uke 29.

 

Plan Uke 28

Fellesferien er i gang, men på Vallø fortsetter oppryddingsarbeidene. Spuntarbeidene fortsetter denne uken, men tar pause i uke 29 og 30. Graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping, samt lastebiltransport av forurensede masser ut og rene masser inn, fortsetter også i uke 28. Første båtlast, som var planlagt denne uken, vil bli utsatt. Mest sannsynlig vil dette bli i slutten av neste uke. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget denne uken.

 

GODS (Totalt uke 28) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

JULI – uke 27

Vi skriver juli, og arbeidene på Vallø fortsetter, også gjennom ferien. Spuntarbeidene, som er de mest støyende arbeidene, fortsetter i uke 27 og 28, men vil ta pause i uke 29 og 30. Øvrige arbeider vil gå som normalt. Det vil si graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping, samt transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i uke 27. Første båtlast ut fra kai på Vallø er planlagt i uke 28.

 

GODS ( Totalt uke 27) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

 

Plan uke 26

Spuntarbeidene fortsetter, og dette vil medføre noe støy. Oppstarten har gått greit, og det ligger godt til rette for videre arbeider. Vi har utført støymålinger ved arbeidsstedet og ved brakkeriggen som er plassert Nord på anlegget. Resultatene viser tilfredsstillende verdier. Men vi er klar over at det likevel kan oppleves plagsomt, og vi vil også utføre støymålinger ved de nærmeste boligene. Dessuten vil det uansett ikke foregå spunting etter kl. 1700 på fredager. I tillegg til spuntarbeider blir det inntransport av spunt, graving og interntransport på anlegget og transport av forurensede masser ut fra anlegget og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget.

 

GODS ( Totalt uke 26) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

 

Plan Uke 25

Denne uken blir det tilrigging for spuntarbeider og oppstart spunting. Dette vil som tidligere varslet medføre noe støy. Arbeidene vil forgå innenfor tidsrommet 0730 – 1900 på hverdager. I tillegg til spuntarbeider blir det inntransport av spunt, graving og interntransport på anlegget og transport av forurensede masser ut fra anlegget og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i løpet av uke 25.

 

GODS ( Totalt uke 25) Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0