Kategoriarkiv: Nyheter

JULI – uke 27

Vi skriver juli, og arbeidene på Vallø fortsetter, også gjennom ferien. Spuntarbeidene, som er de mest støyende arbeidene, fortsetter i uke 27 og 28, men vil ta pause i uke 29 og 30. Øvrige arbeider vil gå som normalt. Det vil si graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping, samt transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i uke 27. Første båtlast ut fra kai på Vallø er planlagt i uke 28.

 

GODS ( Totalt uke 27) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

 

Plan uke 26

Spuntarbeidene fortsetter, og dette vil medføre noe støy. Oppstarten har gått greit, og det ligger godt til rette for videre arbeider. Vi har utført støymålinger ved arbeidsstedet og ved brakkeriggen som er plassert Nord på anlegget. Resultatene viser tilfredsstillende verdier. Men vi er klar over at det likevel kan oppleves plagsomt, og vi vil også utføre støymålinger ved de nærmeste boligene. Dessuten vil det uansett ikke foregå spunting etter kl. 1700 på fredager. I tillegg til spuntarbeider blir det inntransport av spunt, graving og interntransport på anlegget og transport av forurensede masser ut fra anlegget og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget.

 

GODS ( Totalt uke 26) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

 

Plan Uke 25

Denne uken blir det tilrigging for spuntarbeider og oppstart spunting. Dette vil som tidligere varslet medføre noe støy. Arbeidene vil forgå innenfor tidsrommet 0730 – 1900 på hverdager. I tillegg til spuntarbeider blir det inntransport av spunt, graving og interntransport på anlegget og transport av forurensede masser ut fra anlegget og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i løpet av uke 25.

 

GODS ( Totalt uke 25) Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

Plan uke 24

For-gravingen for spuntveggen mot Oslofjorden er nå godt over halvvegs, og fortsetter for fullt denne uken.  Forberedelser til selve spuntingen er også godt i gang, og vi regner med å begynne med dette i neste uke. Som tidligere varslet på denne siden, vil disse arbeidene medføre noe støy i form av nedramming av spuntnålene ved hjelp av et hydraulisk fall-lodd. Arbeidene vil foregå innenfor tidsrommet 0700 – 1900 på hverdagene. Ellers fortsetter øvrige gravearbeider, interntransport av masser, pigging av stein og forbehandling av syrebek. Disse forbehandlede massene er lagret på området, og første båtlast er planlagt til uke 27-28. Det vil bli inntransport av tilbakefyllingsmasser og noe uttransport i perioden.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0

 

Plan uke 23

03 06 16 

Plan uke 23

Med Juni kom sommervarmen til Vallø, og arbeidene fortsetter med samme aktiviteter som de foregående to uker. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i uke 23.

 

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <3 <5 0 0

 

Uke 20-22

 

 Skolepatruljen 11 05 16

Skolepatruljen møter transportør Hannevold og lærer om blindsoner rundt lastebilen ved selv å prøve hvordan det er å sitte i førersetet. 11.05.2016

 

Plan uke 20-22

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden fortsetter. Oppgraving og intern transport og forbehandling av syrebek fortsetter. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Pigging og knusing av store steiner. Dette kan medføre noe støy. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Det vil bli noe uttransport av forurensede masser og noe inntransport av rene masser for tilbakefylling. Forberedelser for første båtlast med forurensede masser pågår.  Se for øvrig tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0

 

Vallø April 2016

Påsken er over og alt er klart for oppstart av selve hovedjobben med opprydding på Vallø. Alle forberedelser er gjort for å sikre en ryddig og forsvarlig gjennomføring av de omfattende gravearbeidene. Mye forurensede masser skal transporteres ut fra anlegget og tilsvarende mengder rene masser skal transporteres inn. Rundt halvparten vil gå med båt og halvparten på bil. På denne siden vil det hver uke bli gitt informasjon om planlagt trafikk og annen relevant informasjon.

vallo-april-2016
Blandeverk til forbehandling av forurensede masser mars 2016.

Plan uke 14

Graving for å etablere en hydraulisk barriere mot Oslofjorden. Oppgraving og intern transport av syrebek som skal forbehandles på anlegget før det transporteres ut. Diverse målinger og kontroller. Inntransport av sagflis, maskiner og utstyr, samt noe varetransport. Lite uttransport

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <10 <10 0 0
Maskiner og utstyr 6 6 0 0
Varetransport <10 <10 0 0

 

Vallø – mars 2016

Det nærmer seg oppstart av hovedjobben med utgraving, forbehandling lagring og utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling og istandsetting av området.

I mars har de siste forberedelser blitt gjort. Vi går mot lysere tider, og etter en stille påskeuke med liten aktivitet, er vi klare for å starte oppryddingsarbeidene. Men det blir liten trafikk inn og ut av anlegget den første uka etter påske. Videre fremover vil oppdatert informasjon bli publisert ukentlig.

Asfaltering av hovedanleggsvegen 17. mars - 16
Asfaltering av hovedanleggsvegen 17. mars – 16

Siste pumptestøp

Vallø – Februar 2016

UKE 7 og 8 har foruten støp av behandlingsplattform for masser, asfaltering og montering av betongblokker, vært brukt til å installere og kalibrere vekter, legge ut oljelenser, grave grøfter og legge rør for behandling av forurenset vann. De siste gjerder er satt opp for å sikre plassen og det er utført basismålinger for gasser.

På anlegget er det per 25. februar ca. 40 mann i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.

Det skal etableres en ekstra bom ved vakta ved hovedporten til anlegget. Det er planlagt de siste forberedende arbeider før gravearbeidene av forurensede masser kan starte. Det blir moderat til liten lastebiltrafikk ut og inn fra anlegget. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

vegger-handl-machine-12-02-16
Forberedende gravearbeid

PLAN FOR UKE 9

Det skal etableres en ekstra bom ved vakta ved hovedporten til anlegget. Det er planlagt de siste forberedende arbeider før gravearbeidene av forurensede masser kan starte. Det blir moderat til liten lastebiltrafikk ut og inn fra anlegget. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

Vallø – Januar 2016

Siden igangsettingstillatelse fra Tønsberg kommune ble gitt i november 2015 er det bygget opp anleggsrigg, etablert gjerder og porter, bygget anleggsveger og startet arbeidet med plattformer til forbehandling og mellomlagring av masser. Det er dessuten gjort en jobb for å ta vare på noen rødlistede planter som befant seg på området.

tauing-av-rorledning
Tauing av rørledning for utslipp av renset vann under vinterforhold.

De første ukene av 2016 har gått med til å måke unna snø, fortsette bygging av anleggsveger og plattformer. Bygging av et fordrøynings-basseng til vannbehandlingsanlegget er utført nå i januar. Videre etableres det i uke 3 og 4 en dykkerledning for utslipp av renset vann til Oslofjorden mot Øst, litt nord for Napoleon Battlement. I forbindelse med bygging av veger og plasser blir det kjørt inn knuste steinmasser fra Freste pukkverk. Dette kjøres inn med lastebiler med tilhenger. Det vil være moderat lastebiltrafikk med 2-6 vogntog i sving til daglig. Arbeidet med et blandingsanlegg til forbehandling av syrebek («Mixing Plant») er startet opp.

På anlegget er det per 25.januar ca. 40 mann i arbeid inklusive maskinførere, arbeidere, funksjonærer og representanter fra Esso. Anleggsområdet er bevoktet med vektere fra Nokas, og det er ikke adgang til anlegget uten tillatelse fra anleggsledelsen.

PLAN FOR UKE 6

Fullføre anleggsveger, grave grøfter for provisorisk strøm og for av-vanning og bortledning av vann til vannbehandlingsanlegg, oppriggingen av Mixing Plant fortsetter, betongarbeider for behandlings-plattform, arbeider med vannbehandlings-anlegget fortsetter. Det blir moderat lastebiltrafikk. Det blir virksomhet mandag – fredag fra 0700-1900 som er gjeldende arbeidstid på anlegget.

batteriodden-01
Napoleon Battlement i januarlys.