Kategoriarkiv: Nyheter

Uke 8

Vinterferie, og redusert aktivitet.
Stort sett bare innkjøring av rene masser og tilbakefylling på området.
Åtte vogntog er på veien noe som medfører bortimot 100 passeringer per dag.
Doser, gravemaskin og hjullaster opererer på anleggsområdet. Noe vedlikeholdsarbeid vil foregå.

Uke 7

Noe redusert aktivitet på anlegget pga. vinterforhold og tele i bakken.
Denne uken ble Vallø-prosjektet kåret til vinner av Veidekkes skandinaviske HMS pris. Denne gledelige nyheten vil vi gjerne også dele på vår web side her. Vi takker alle som har bidratt!
Se også denne linken:http://www.bygg.no/article/1383948

Uke 6

Februar og full vinter på Vallø. Uke 6 venter vi nytt lasteskip for utskiping av forurensede masser. Ankomstdato er ikke bekreftet ennå. For øvrig fortsetter arbeidene, med noe redusert graving som følge av tele i bakken. Det blir likevel inn og uttransport av masser på med 8 – 10 vogntog på veien daglig. Inne på anlegget blir i tillegg til lasting av skip, pigging av betong, internkjøring, sikting og sortering av masser.

Uke 4 og 5

Vinter på Vallø. På tross av snø og vintervær har gravearbeidene med tilhørende inn / ut transport av masser fortsatt fra vi startet opp den 7 januar og ut måneden. 8 – 10 vogntog har vært i sving på veiene, og på tross av vinterføre har det gått greit.

Uke 3

Lasteskipet Fast SUS er ventet til kai på Vallø mandag ettermiddag. Tirsdag blir skipet lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling slik at det senere kan benyttes til vegbyggingsformål.
Foruten skipslasting blir det graving opplasting og transport av forurensede masser med lastebil og henger. Dessuten fortsetter inntransport av rene steinmasser for tilbakefylling.5 – 8 vogntog vil være på veien hele uken. Tirsdag og torsdag kjøres det til 19:00. På anleggsområdet blir det også noe pigging som vil gi noe støy.

2019 Uke 1 og 2

Godt Nyttår!
Uke 1 ble det uførte mindre vedlikeholdsarbeider på Vallø og mandag uke 2 startet arbeidene igjen for fullt. Foreløpig har vi en «snill» vinter og ingen begrensninger på aktiviteten.
Denne uken fortsetter fjerning av midlertidige veg og behandlingsplattform. Dette innebærer blant annet pigging av betong som gir noe støy. Det blir også graving, mellomlagring, prøvetaking og analyse av forurensede masser før utkjøring. Innkjøring av rene steinmasser til reetablering av området fortsetter med 8-10 vogntog hele uken.

Uke 51

Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag, og lastes opp med ca. 3 000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Det kjøres inn rene steinmasser med syv vogntog mandag og ti vogntog tirsdag – torsdag. Dvs. samme trafikkbilde som de foregående uker.
Inne på anleggsområdet blir det graving og interntransport, men ingen spesielt støyende aktiviteter. Vi forventer heller ingen problemer med gass og lukt denne siste uken før jul. Siste ordinære arbeidsdag blir torsdag 20. desember.
Prosjektet ønsker alle en riktig God Jul!

Uke 49 og 50

Det ble hvitt og vinterlige forhold i slutten av uke 49. Arbeidene fortsetter med graving interntransport og transport inn og ut fra anlegget. Vi pigger betong og knuser også stein noe som gir støy, men likevel godt under gjeldende grenseverdier. Fortsatt mye trafikk da 10 vogntog er på veien daglig. I slutten av uke 50, torsdag er det ventet et nytt lasteskip til Vallø, men dette er ikke bekreftet ennå. Mulig skipet blir lastet i begynnelsen av uke 51. Oppdatering vil komme.

Uke 48

Denne uken blir det graving, pigging av betong og knusing av stein på anlegget. Dette kan gi noe støy, men på grunn av avstanden blir støyen en del redusert før den når nærmeste nabo. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog noe som betyr fortsatt relativt stor lastebiltrafikk. Men våre lastebilsjåfører kjører hensynsfullt etter hva vi erfarer og ifølge tilbakemeldinger fra berørte naboer. Likevel oppfordrer vi igjen alle til å bruke refleks!

Uke 47

Igjen ligger lasteskipet Fast SUS til kai på Vallø. Onsdag laster vi opp med 2.500 tonn som skal til Nederland for termisk behandling. Gravearbeidene og innkjøring av rene steinmasser fortsetter fullt med 6-10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. Værforholdene gjør at det kan bli sølete på veien. Men vi har nettopp hatt service på hjulvaskeren som rengjør lastebilene før de forlater anlegget. I tillegg utføres jevnlig rengjøring av veien.
Husk refleks!