Kategoriarkiv: Nyheter

Uke 35

Siste uke i august forløp uten spesielle hendelser. Arealene begynner å bli klare, men det er fortsatt noen uker igjen med graving. Skipet Mimer som ikke kan gå for egen maskin har ligget til kai. Inn ut transport av masser med lastebil og henger har pågått hele uken som vanlig

Uke 34

Torsdag 22 august kommer igjen et lasteskip til kaia på Vallø for å ta med rundt 3 000 tonn forurensede masser til Nederland for termisk behandling. Skipet Mimer som for tiden utfører undersøkelser i sjøområdet utenfor Vallø har motortrøbbel og ble onsdag tauet til annen havn for å gi plass for lasteskipet. Lasteskipet blir liggende hele torsdagen og forlater kaia torsdag kveld.

Graving og transport inn / ut fra anlegget går som normalt. For tiden med 6 vogntog, noe som tilsvarer rundt 80 passeringer daglig.

UKE 32 OG 33

I tillegg til de «normale» aktivitetene på Vallø har vi besøk av skipet «Mimer» som nattestid ligger ved kaia her på Valllø, og på dagtid utfører undersøkelser av steinvollen og sjøområdet utenfor. Mimer ankom Vallø søndag 4. august og startet arbeidene uke 32. Tønsberg blad omtaler skipet i en artikkel onsdag 14. august.

Uke 31

Arbeidet starter opp igjen etter tre ukers stopp i fellesferien. Med unntak av noe aktivitet i uke 28.
Gravearbeidene fortsetter. Det samme gjelder forbehandling av masser, interntransport, samt uttransport av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling.
Seks – syv vogntog vil være i sving denne uken, noe som tilsvarer rundt 90 passeringer daglig.

Det ventes ikke problemer med gass eller lukt denne uken, med unntak av fredag den 2. aug. da varslet vindretning og temperatur er ugunstig med tanke på spredning av gass og lukt. Vi følger med på mer detaljert værvarsel og gjør tiltak for å unngå uakseptable ulemper for de nærmeste naboene.

Juli – uke 27, 28, 29, 30

Første uke i juli, uke 27 har vi i tillegg til de normale aktivitetene gjort forberedelser til produksjonsstopp i ferien. I uke 28 blir det kun svært begrenset aktivitet på plassen. Kun noe bearbeiding av masser lagret i varehuset.
I uke 29 og 30 blir det full stopp av all produksjon. Men det blir likevel vakthold og overvåking av området.
Vi venter ingen problemer med lukt eller gasser fra området i ferien da tiltak er gjort og massene på området er stabile.
Kontaktperson VEIDEC: Lars S. Skaare, mobiltelefon 917 89 506

Vi ønsker alle en God sommer!

Juni – uke 24,25,26

Sommerføre på tross av litt ruskevær iblant. Godt produksjonsvær, men likevel med forstyrrelser på grunn av funn av enda en bombe og noen eksplosiver fra andre verdenskrig. Dette er allerede vel kjent gjennom lokale media. I tillegg har vi hatt røykutvikling i lagerbygningen her, og det var nødvendig å tilkalle brannvesenet. Brannvesenet var på pletten i løpet av kort tid, og det var aldri fare for noen stor hendelse. Vi har gjort ytterligere tiltak på plassen slik at vi har dette under kontroll.
Vi har ikke hatt noen skipsanløp i juni, men kjørt forurensede masser til Lindum på Taranrød og i Drammen og rene masser inn for tilbakefylling. Vi har også begynt å kjøre masser med høy brennverdi til Renor i Brevik for bruk som brensel i sementproduksjonen der.
For øvrig har graving, forbehandling av masser, interntransport og tilbakefylling vært utført i perioden.

Uke 23

Tilbake til normalen etter bombefunn før helgen.
Denne uken blir det graving, tilbakefylling, sikting og sortering av masser samt pigging av stein og betong. Dette vil gi noe støy. Innkjøring av rene masser med 4–5 vogntog, men lite utkjøring av forurensede masser. Trafikkbelastningen blir ca. 60 passeringer per dag.

Uke 20,21,22

Mai har gått, og miljøoppryddingen har gått sin gang. Mandag 27 mai hadde vi igjen et lasteskip til kai og 3 000 tonn forurensede masser ble sendt til Nederland for termisk behandling og gjenbruk. Ut- og innkjøring med lastebiler har gått jevnt, med noe lavere intensitet på innkjøring av stein.
På vår planlagt siste arbeidsdag i mai, onsdag den 29. fant vi igjen en bombe fra 2. verdenskrig på anlegget. Situasjonen ble håndtert i henhold til våre avtalte prosedyrer. Politiet overtok myndigheten på plassen, og forsvarets eksperter ble tilkalt for å ta videre hånd om bomben. Beboere innenfor risikosonen ble evakuert for en periode på Kristi himmelfartsdag. Dette var nok lite populært, men nødvendig av sikkerhetsgrunner. For øvrig er dette godt beskrevet i media, og eventuelle spørsmål kan rettes til Politiet.

Uke 17,18,19

Etter påske ble det skikkelig vår og grønt. Selv om det i dag, mandag 6. mai er blitt vesentlig kjøligere er det gode arbeidsforhold og produksjonen går sin gang. Vi har hatt utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger og med skip (uke 17).
Denne uken, uke 19, kjører vi med 6 vogntog både forurensede masser ut og rene masser inn til Vallø. Dette medfører rundt 80 passeringer daglig. Vi gjør vårt beste for at ulempene med trafikken som støy og støv skal bli minst mulig.

Uke 16 – Påskeferie

Bortsett fra vakthold blir det ingen aktivitet på anlegget i uke 16.

Ønsker alle en God Påske!