Kategoriarkiv: Nyheter

Uke 4 og 5

Vinter på Vallø. På tross av snø og vintervær har gravearbeidene med tilhørende inn / ut transport av masser fortsatt fra vi startet opp den 7 januar og ut måneden. 8 – 10 vogntog har vært i sving på veiene, og på tross av vinterføre har det gått greit.

Uke 3

Lasteskipet Fast SUS er ventet til kai på Vallø mandag ettermiddag. Tirsdag blir skipet lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling slik at det senere kan benyttes til vegbyggingsformål.
Foruten skipslasting blir det graving opplasting og transport av forurensede masser med lastebil og henger. Dessuten fortsetter inntransport av rene steinmasser for tilbakefylling.5 – 8 vogntog vil være på veien hele uken. Tirsdag og torsdag kjøres det til 19:00. På anleggsområdet blir det også noe pigging som vil gi noe støy.

2019 Uke 1 og 2

Godt Nyttår!
Uke 1 ble det uførte mindre vedlikeholdsarbeider på Vallø og mandag uke 2 startet arbeidene igjen for fullt. Foreløpig har vi en «snill» vinter og ingen begrensninger på aktiviteten.
Denne uken fortsetter fjerning av midlertidige veg og behandlingsplattform. Dette innebærer blant annet pigging av betong som gir noe støy. Det blir også graving, mellomlagring, prøvetaking og analyse av forurensede masser før utkjøring. Innkjøring av rene steinmasser til reetablering av området fortsetter med 8-10 vogntog hele uken.

Uke 51

Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag, og lastes opp med ca. 3 000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Det kjøres inn rene steinmasser med syv vogntog mandag og ti vogntog tirsdag – torsdag. Dvs. samme trafikkbilde som de foregående uker.
Inne på anleggsområdet blir det graving og interntransport, men ingen spesielt støyende aktiviteter. Vi forventer heller ingen problemer med gass og lukt denne siste uken før jul. Siste ordinære arbeidsdag blir torsdag 20. desember.
Prosjektet ønsker alle en riktig God Jul!

Uke 49 og 50

Det ble hvitt og vinterlige forhold i slutten av uke 49. Arbeidene fortsetter med graving interntransport og transport inn og ut fra anlegget. Vi pigger betong og knuser også stein noe som gir støy, men likevel godt under gjeldende grenseverdier. Fortsatt mye trafikk da 10 vogntog er på veien daglig. I slutten av uke 50, torsdag er det ventet et nytt lasteskip til Vallø, men dette er ikke bekreftet ennå. Mulig skipet blir lastet i begynnelsen av uke 51. Oppdatering vil komme.

Uke 48

Denne uken blir det graving, pigging av betong og knusing av stein på anlegget. Dette kan gi noe støy, men på grunn av avstanden blir støyen en del redusert før den når nærmeste nabo. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog noe som betyr fortsatt relativt stor lastebiltrafikk. Men våre lastebilsjåfører kjører hensynsfullt etter hva vi erfarer og ifølge tilbakemeldinger fra berørte naboer. Likevel oppfordrer vi igjen alle til å bruke refleks!

Uke 47

Igjen ligger lasteskipet Fast SUS til kai på Vallø. Onsdag laster vi opp med 2.500 tonn som skal til Nederland for termisk behandling. Gravearbeidene og innkjøring av rene steinmasser fortsetter fullt med 6-10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. Værforholdene gjør at det kan bli sølete på veien. Men vi har nettopp hatt service på hjulvaskeren som rengjør lastebilene før de forlater anlegget. I tillegg utføres jevnlig rengjøring av veien.
Husk refleks!

uke 46

Gravearbeidene fortsetter og innkjøring av rene steinmasser fortsetter for fullt med 10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. I sum innebærer dette en del trafikk inn og ut fra området, opptil 140 passeringer per dag. Tirsdag og torsdag kjøres det lang dag, 07:00 – 19:00. Mandag og onsdag kjøres det 07:00 -16:00. Fredag blir det kort dag, 07:00 – 14:00.
Det er mørkt både morgen og kveld nå, og vi oppfordrer alle til å bruke refleks!

uke 45

Mandag den 5. november fant vi en fly-bombe fra 2. verdenskrig på Vallø. Dette er den fjerde hele bomben som er funnet under oppryddingsarbeidene her. Dette ble håndtert i henhold til gjeldene avtalte prosedyrer. De ordinære arbeidene ble innstilt i tre dager mens bomben ble uskadeliggjort av forsvarets eksperter assistert av våre folk. For øvrig er bombefunnet godt dekket i media, blant annet i Tønsberg blad. Eventuelle spørsmål til dette kan rettes til Politiet.

Torsdag 8. november ble lasteskipet Fast SUS lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som ble fraktet til Nederland for termisk behandling. Dessuten ble gravearbeidene gjenopptatt.

 

Uke 44

Tirsdag 30. oktober og Ingen snø på Vallø så langt. Nedbøren kommer som regn.
Denne uken blir det ingen utkjøring av masser, verken med lastebil eller med skip. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog som er på veien fra 07:00 til 16:00. Tirsdager og torsdager kjøres det til 19:00. Ellers foregår graving, interntransport, sortering og sikting av masser. Prosjektet har begynt å demobilisere deler av anlegget, og det blir kontinuerlig pigging av betong denne uken. Dette gjelder lengst syd på anleggsområdet. Pigging av betong medfører støy. Støyen reduseres imidlertid betraktelig som følge av avstanden ut til anleggsgjerdet.