Kategoriarkiv: Sanering

Plan uke 19

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden. Oppgraving og intern transport og forbehandling av syrebek. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Pigging og knusing av store steiner. Dette kan medføre noe støy, men det vil uansett foregå innenfor tidsrommet 0700 – 1900 på hverdager. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Det vil bli noe uttransport av forurensede masser og noe inntransport av rene masser for tilbakefylling. Se tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0