Kategoriarkiv: Transport

Plan uke 19

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden. Oppgraving og intern transport og forbehandling av syrebek. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Pigging og knusing av store steiner. Dette kan medføre noe støy, men det vil uansett foregå innenfor tidsrommet 0700 – 1900 på hverdager. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Det vil bli noe uttransport av forurensede masser og noe inntransport av rene masser for tilbakefylling. Se tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0

Plan uke 18

For øvrig vil følgende aktiviteter pågå:

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden. Oppgraving og intern transport av syrebek som skal forbehandles på anlegget før det transporteres ut. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Pigging og knusing av store steiner. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Det vil bli noe uttransport av forurensede masser og noe inntransport av rene masser med lastebil med tilhenger. Se tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0

 

Plan uke 17

Følgende aktiviteter vil pågå:

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden. Oppgraving og intern transport av syrebek som skal forbehandles på anlegget før det transporteres ut. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Pigging og knusing av store steiner. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Det vil bli noe uttransport av forurensede masser og noe inntransport av rene masser med lastebil med tilhenger. Se tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <25 0 0 0
Rene masser <5 <60 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <5 <10 0 0

 

Plan uke 15 og 16

Følgende aktiviteter vil pågå:

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden. Oppgraving og intern transport av syrebek som skal forbehandles på anlegget før det transporteres ut. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Noe uttransport – se tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <10 <10 0 0
Maskiner og utstyr <6 <6 0 0
Varetransport <10 <10 0 0