Kategoriarkiv: Ukategorisert

Uke 43

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag. Skipet blir lastet i løpet av dagen med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser og 10 vogntog vil kjøre hele uken. Fra tirsdag blir det også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum Taranrød. Total trafikkbelastning vil være 100 – 130 passeringer per dag. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong vil foregå det meste av uken i forbindelse med fjerning av behandlingsplattformen syd på anlegget.

Uke 42

Lasteskipet Fast SUS er ventet til Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet i løpet av tirsdag – onsdag og skal videre til Latvia. Massene skal brukes som brensel under sementproduksjon.
Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser for. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong vil foregå det meste av uken i forbindelse med fjerning av behandlingsplattformen syd på anlegget.
Selve blandeverket blir lastet opp onsdag for transportert til Belgia
Vi venter vi ikke problemer med gass og lukt denne uken.

uke 41

Vi fortsetter innkjøring av rene masser for tilbake-stilling av området her. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging av stein og betong vil foregå det meste av uken, og vi starter fjerning av behandlingsplattformen for syrebek.
På tross varslet tidvis ugunstig vindretning, fra sør, venter vi ikke problemer med gass og lukt denne uken.

Uke 40

Høstferie, men arbeidene går sin gang på Vallø. Det kjøres lite masser ut denne uken, men mye rene masser inn. 10 vogntog kjører inn rene masser fra Stokke pukkverk, Freste pukkverk og Solum. En del av massene er tunellstein fra Holmestrandtunellen. En stadig større del av området tilbakestilles til samme nivå som før opprydningen startet. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Forbehandlingsanlegget for syrebek er rigget ned, og graving i syrebek er ferdig, med unntak av eventuelle enkelte mindre forekomster. Vi venter derfor færre problemer med gass og lukt denne uken og fremover

Uke 39

Høsten har kommet og vi fortsetter arbeidet på Vallø.

Grunnet stormen i slutten av forrige uke så blir det begrenset med graving denne uken på grunn av håndtering av vannmassene som har samlet seg opp. Det vil være arbeid med pigging av stein og betong denne uken.

Vi er ferdige med forbehandling av de mest forurensede massene og skal begynne å demobilisere noe av utstyret som har blitt brukt til dette denne uken.

Vi fyller tilbake med både interne og eksterne rene masser. Innkjøringen av rene masser fortsetter med 6-11 vogntog per dag og dette kan produsere noe støv men veiene blir vannet og vogntogene må passere hjulvask før de kjører ut av anlegget.

Det ventes ikke problemer med gass og lukt denne uken.

Uke 38

I dag, tirsdag ligger lasteskipet Fast JEF til kai på Vallø. Skipet skal lastes med omtrent 3 000 tonn med forurensede masser som skal fraktes til Nederland for termisk behandling.

Videre denne uken fortsetter vi gravearbeidene og forbereder disse massene for uttransport eller tilbakefylling avhengig av forurensningsgrad. Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog daglig og det kjøres ut masser fra onsdag til fredag med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veien feies og vannes for å hindre spredning av støv og vogntogene kjører gjennom hjulvask før de forlater anlegget.

Det er meldt vindretning fra sør nesten hele uka som er ugunstig med tanke på spredning av lukt og gass men det ventes ikke problemer med dette denne uken.

Uke 37

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog. I tillegg skal det kjøres ut forurensede masser med to – tre vogntog (tirsdag – fredag). Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget.
Gravearbeidene pågår fortsatt. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. Det planlegges også knusing av stein og sikting av masser som vil gi noe støy.
Vindretningen som er varslet er ugunstig med tanke på spredning av gass og lukt. Dette kan forårsake noe lukt. Prosjektet overvåker dette og kan ta forholdsregler for å holde gass og luktspredning under et akseptabelt nivå.

Uke 36

Innkjøring av rene masser fortsetter med seks vogntog. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget.
Det er fortsatt en del forurensede masser igjen på området, og gravearbeidene vil pågå enda noen måneder. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. I uke 36 blir det også knusing av stein og sikting av masser som vil gi noe støy.
Det ventes ikke problemer med gass og lukt denne uken på tross av at det varsles tidvis ugunstig vindretning.

Uke 35

Sensommer og arbeidstemperaturer tilbake til det mer normale.
Innkjøring av rene masser er trappet opp. Massene brukes til å fylle opp området til slik det var da vi startet arbeidene høsten 2015. Seks-syv vogntog leverer tunellstein, opprinnelig fra Holmestrandtunellen, og sprengstein fra Freste og Stokke pukkverk. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget. Dette innebærer økt trafikk, ca. 120 passeringer per dag. Det er Hannevold transport som har transportoppdraget i prosjektet, og dette har så langt vært løst på en utmerket måte.
Det er fortsatt en del forurensede masser igjen på området, og gravearbeidene fortsetter for fullt. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. I uke 35 blir det også knusing av stein som vil gi noe støy.
I følge værmeldingen blir det relativt gunstig vær og vind denne uken med tanke på spredning av gass og lukt fra arbeidene, så dette ventes ikke å utgjøre noe problem.

Uke 34

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø, for opplasting av ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Opplastingen antas å bli ferdig i løpet av dagen og avsluttes rundt kl. 19:00 i kveld.
For øvrig foregår graving, forbehandling av masser, utkjøring av forurensede masser med lastebil og tilbakefylling med rene masser.
Vi øker nå antall lastebiler for økt tempo på tilbakefyllingen. Dette vil medføre noe økt trafikk, men våre sjåfører vil ta hensyn og avpasse kjøring etter forholdene.