Kategoriarkiv: Ukategorisert

Uke 49 og 50

Det ble hvitt og vinterlige forhold i slutten av uke 49. Arbeidene fortsetter med graving interntransport og transport inn og ut fra anlegget. Vi pigger betong og knuser også stein noe som gir støy, men likevel godt under gjeldende grenseverdier. Fortsatt mye trafikk da 10 vogntog er på veien daglig. I slutten av uke 50, torsdag er det ventet et nytt lasteskip til Vallø, men dette er ikke bekreftet ennå. Mulig skipet blir lastet i begynnelsen av uke 51. Oppdatering vil komme.

Uke 48

Denne uken blir det graving, pigging av betong og knusing av stein på anlegget. Dette kan gi noe støy, men på grunn av avstanden blir støyen en del redusert før den når nærmeste nabo. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog noe som betyr fortsatt relativt stor lastebiltrafikk. Men våre lastebilsjåfører kjører hensynsfullt etter hva vi erfarer og ifølge tilbakemeldinger fra berørte naboer. Likevel oppfordrer vi igjen alle til å bruke refleks!

Uke 47

Igjen ligger lasteskipet Fast SUS til kai på Vallø. Onsdag laster vi opp med 2.500 tonn som skal til Nederland for termisk behandling. Gravearbeidene og innkjøring av rene steinmasser fortsetter fullt med 6-10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. Værforholdene gjør at det kan bli sølete på veien. Men vi har nettopp hatt service på hjulvaskeren som rengjør lastebilene før de forlater anlegget. I tillegg utføres jevnlig rengjøring av veien.
Husk refleks!

uke 46

Gravearbeidene fortsetter og innkjøring av rene steinmasser fortsetter for fullt med 10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. I sum innebærer dette en del trafikk inn og ut fra området, opptil 140 passeringer per dag. Tirsdag og torsdag kjøres det lang dag, 07:00 – 19:00. Mandag og onsdag kjøres det 07:00 -16:00. Fredag blir det kort dag, 07:00 – 14:00.
Det er mørkt både morgen og kveld nå, og vi oppfordrer alle til å bruke refleks!

uke 45

Mandag den 5. november fant vi en fly-bombe fra 2. verdenskrig på Vallø. Dette er den fjerde hele bomben som er funnet under oppryddingsarbeidene her. Dette ble håndtert i henhold til gjeldene avtalte prosedyrer. De ordinære arbeidene ble innstilt i tre dager mens bomben ble uskadeliggjort av forsvarets eksperter assistert av våre folk. For øvrig er bombefunnet godt dekket i media, blant annet i Tønsberg blad. Eventuelle spørsmål til dette kan rettes til Politiet.

Torsdag 8. november ble lasteskipet Fast SUS lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som ble fraktet til Nederland for termisk behandling. Dessuten ble gravearbeidene gjenopptatt.

 

Uke 44

Tirsdag 30. oktober og Ingen snø på Vallø så langt. Nedbøren kommer som regn.
Denne uken blir det ingen utkjøring av masser, verken med lastebil eller med skip. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog som er på veien fra 07:00 til 16:00. Tirsdager og torsdager kjøres det til 19:00. Ellers foregår graving, interntransport, sortering og sikting av masser. Prosjektet har begynt å demobilisere deler av anlegget, og det blir kontinuerlig pigging av betong denne uken. Dette gjelder lengst syd på anleggsområdet. Pigging av betong medfører støy. Støyen reduseres imidlertid betraktelig som følge av avstanden ut til anleggsgjerdet.

Uke 43

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag. Skipet blir lastet i løpet av dagen med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser og 10 vogntog vil kjøre hele uken. Fra tirsdag blir det også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum Taranrød. Total trafikkbelastning vil være 100 – 130 passeringer per dag. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong vil foregå det meste av uken i forbindelse med fjerning av behandlingsplattformen syd på anlegget.

Uke 42

Lasteskipet Fast SUS er ventet til Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet i løpet av tirsdag – onsdag og skal videre til Latvia. Massene skal brukes som brensel under sementproduksjon.
Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser for. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong vil foregå det meste av uken i forbindelse med fjerning av behandlingsplattformen syd på anlegget.
Selve blandeverket blir lastet opp onsdag for transportert til Belgia
Vi venter vi ikke problemer med gass og lukt denne uken.

uke 41

Vi fortsetter innkjøring av rene masser for tilbake-stilling av området her. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging av stein og betong vil foregå det meste av uken, og vi starter fjerning av behandlingsplattformen for syrebek.
På tross varslet tidvis ugunstig vindretning, fra sør, venter vi ikke problemer med gass og lukt denne uken.

Uke 40

Høstferie, men arbeidene går sin gang på Vallø. Det kjøres lite masser ut denne uken, men mye rene masser inn. 10 vogntog kjører inn rene masser fra Stokke pukkverk, Freste pukkverk og Solum. En del av massene er tunellstein fra Holmestrandtunellen. En stadig større del av området tilbakestilles til samme nivå som før opprydningen startet. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Forbehandlingsanlegget for syrebek er rigget ned, og graving i syrebek er ferdig, med unntak av eventuelle enkelte mindre forekomster. Vi venter derfor færre problemer med gass og lukt denne uken og fremover