Kategoriarkiv: Ukategorisert

Uke 28 – 29 – 30

Fellesferien er i gang. Uke 28 jobbes det normalt her på Vallø, men i uke 29 og 30 blir det svært lite felt aktivitet. Onsdag kommer Fast SUS igjen til Vallø for opplasting av ca. 3 000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Rene steinmasser kjøres inn med lastebil og henger. Fire til åtte vogntog vil være på veien og gi en trafikkbelastning på opp mot 85 passeringer per dag. Ellers på anlegget foregår graving, interntransport og forbehandling av masser.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og gunstig vind det meste av uken. Til helgen og videre er det varslet vind fra syd. Men det ventes lite gass og lukt siden det ikke skal foregå graving i uke 29 og 30.
Vi ønsker alle en God sommer!

Uke 27

Det fine sommerværet fortsetter. Ingen skip ventes til Vallø denne uken, men det blir kjørt ut forurensede masser med bil. Rene steinmasser kjøres inn og legges ut for å gjenskape landskapet slik det var før miljøoppryddingdsarbeidet startet.
Fire til åtte vogntog vil være på veien og gi en trafikkbelastning på opp mot 85 passeringer per dag.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og gunstig vind det meste av uken. Vi er oppmerksom på lukt fra deler av området, men venter ikke at dette blir til sjenanse for de nærmeste naboer

Uke 26

Vi fortsetter å fjerne forurensede masser på innsiden av steinvollen mot Oslofjorden. Det graves også i området mot Vallø bukta og enkelte andre steder på området. Massene sorteres og forbehandles og klargjøres for uttransport. Masser som tilfredsstiller krav til gjenbruk blir gjenbrukt på stedet.
Fire til åtte vogntog vil kjøre inn rene steinmasser hele uken. 3 – 4 av disse vil kjøre forurensede masser ut fra anlegget til Lindums deponi på Taranrød. Dette vil gi en trafikkbelastning på rundt 80 passeringer per dag.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og vekslende vind denne uken. Vi er oppmerksom på lukt fra deler av området, men venter ikke at dette blir til sjenanse for de nærmeste naboer

Uke 25

Ingen lasteskip til Vallø denne uken.
Vi fjerner forurensede masser på innsiden av steinvollen mot Oslofjorden. Massene sorteres og forbehandles før de transporteres ut med skip eller lastebil avhengig av sluttdestinasjon. Masser som tilfredsstiller krav til gjenbruk blir gjenbrukt på stedet.
Åtte vogntog vil kjøre inn rene steinmasser hele uken. 3 – 4 av disse vil kjøre forurensede masser ut fra anlegget til Lindums deponi på Taranrød. Dette vil gi en trafikkbelastning på rundt 90 passeringer per dag.
Gass og lukt
Det er spådd vekslende vær og vind denne uken. Vi er oppmerksom på lukt fra deler av området, men venter ikke at dette blir til sjenanse for de nærmeste naboer

Uke 24

Fast SUS forlot Vallø fredag kveld og ankom Ventspils Latvia mandag morgen, se bildet. Massene blir lastet over på lastebiler på kaia og fraktet videre til Cemex i Broccini for brenning i sementproduksjonsprosessen der.

Onsdag ankommer lasteskipet Fast SAM for opplasting av ca. 2 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.

Innkjøring av stein fra Freste pukkverk fortsetter. Syv til åtte vogntog er på hjul hele uken. Fire av disse kjører ut forurensede masser til deponi på Taranrød, i dag mandag. Videre i uken blir det kun innkjøring av rene masser.

Ellers på anlegget foregår graving, interntransport, og forbehandling av masser.

Gass og lukt

Mandag til onsdag er vindretningen gunstig, fra Nord. Torsdag er det meldt regn som også demper gass og lukt. På fredag vil vi følge spesielt godt med siden vindretningen er ugunstig og hvis nødvendig avpasse aktiviteten på anlegget

Fredag 8. juni

Fast SUS ligger fortsatt til kai. Det tar sin tid å laste 3 000 tonn med relativt lette masser. Lastingen kommer til å pågå til kl. 21:00 i kveld. Arbeidene gir litt støy, men verken støy, gass eller lukt bør bli til sjenanse for naboer i området da vindretningen nå er fra Nord – Nord øst.

Torsdag 7. juni

Fast SUS ligger til kai og skal lastes med ca. 3 000 tonn med forbehandlede forurensede masser som skal transporteres til Latvia. I dag, torsdag vil lastingen foregå fram til kl. 20:00.

Vindretningen er fra vest og vi venter ikke problemer med støv, gass eller lukt i forbindelse med dette arbeidet.

uke 23

Nok en uke med godt vær og sommertemperaturer er i gang.

Innkjøring av stein fra Freste pukkverk fortsetter. Åtte vogntog er på hjul hele uken. Fire av disse kjører ut forurensede masser til deponi på Taranrød.

Torsdag ankommer lasteskipet fast SUS for opplasting av 3 000 tonn forbehandlede forurensede masser som skal skipes til Latvia og brukes som brensel i sementproduksjonen i Cemex sin sementfabrikk i Broccini, nær Riga. Opplastingen vil foregå torsdag 7. og fredag 8. juni innenfor arbeidstiden som er 07:00 – 19:00.

Spuntveggen mot Oslofjorden er fjernet. Spuntnåler og stålbjelker transporteres nå ut for gjenbruk.

Ellers på anlegget foregår graving, interntransport, og forbehandling av masser.

 

Det ventes ingen problemer med lukt og gass denne uken siden varslet vindretning er gunstig, fra nord og nordøst.

 

30 mai

Fast Sam ved kai på Vallø. Ble lastet opp onsdag med forurensede masser som nå er på vei til Nederland for termisk behandling. Arbeidene gikk som planlagt og ble avsluttet innen kl. 19 00.  Vindretningen var gunstig og det var lite støv og lukt for omgivelsene.

 

UKE (21) + 22

Sommertemperaturene og finværet fortsetter. Etter den siste korte arbeidsuken i mai har vi igjen en full arbeidsuke.

Masser ble kjørt ut med lastebiler og med skip i uke 21. Onsdag 23. mai ble lasteskipet Fast Jef lastet opp med ca.3000 tonn med forbehandlede masser som ble skipet til Nederland. Uke 21 startet vi også å trekke opp spuntveggen mot Oslofjorden.

HMS – uke

Veidekke arrangerer denne uken – uke 22 – sin årlige HMS uke på alle prosjekter inkludert prosjekter som utføres i Joint Venture – som Vallø prosjektet. Temaet er: «Bry deg – si ifra!». Dette handler om å hjelpe hverandre å avdekke farlige forhold og risikofylte situasjoner. Vi ønsker å redusere risikoen for at ulykker oppstår. Hittil er det arbeidet over 200.000 arbeidstimer uten skader, og målet er at hele prosjektet gjennomføres med null skader.

I tillegg til diverse planlagte aktiviteter relatert til HMS uka blir det utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser med bil og henger. 7-8 vogntog vil være på veien hele uka. Dette betyr rundt 90 passeringer per dag. Vi fortsetter å trekke opp spuntnåler og fjerne spuntveggen mot Oslofjorden. Vibrasjoner fra dette arbeidet vil gi noe støy. Interntransport, sikting av masser og pigging av betongkonstruksjoner vil foregå hele uken.