Kategoriarkiv: Ukategorisert

Plan uke 31

I uke 31 fortsetter arbeidene  som i foregående uke. En båtlast blir lastet denne uken på Tirsdag. Lastingen vil kunne pågå til kl 20.30 om kvelden. Ellers vil alle arbeider foregå innenfor vanlig arbeidstid fra 07.00-19.00 på området resten av uken.

Plan uke 30

Fellesferien fortsetter men på anleggsplassen fortsetter vi arbeidene. Første båtlast fra kaien er planlagt for denne uken. Båten ankommer kaien søndag 24. juli, hvor den blir lastet på mandag og avgang planlagt tirsdag 26. juli. Lossing av båten vil foregå innenfor normal arbeidstid, 0700-2000. Vi fortsetter med graving og interntransport på anlegget i tillegg til blanding og forbehandling av syrebek denne uken. Pigging av stein vil kunne forårsake noe støy, men blir også denne uken i begrenset omfang. Det blir lite transport av masser og utstyr inn og ut fra anlegget.

Plan uke 29

På grunn av ferieavvikling blir det redusert aktivitet på Vallø i uke 29. Nedramming av spunt, som er de mest støyende arbeidene her, ble ferdig den 14. juli. Pigging av stein som også medfører noe støy vil fortsatt foregå, men i begrensede omfang denne uken. Graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping fortsetter. Men det blir lite til ingen transport av masser og utstyr inn / ut fra anlegget. Første båtlast fra kai er nå fastsatt til begynnelsen av uke 30. Forberedelser til dette vil foregå i uke 29.

 

Plan Uke 28

Fellesferien er i gang, men på Vallø fortsetter oppryddingsarbeidene. Spuntarbeidene fortsetter denne uken, men tar pause i uke 29 og 30. Graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping, samt lastebiltransport av forurensede masser ut og rene masser inn, fortsetter også i uke 28. Første båtlast, som var planlagt denne uken, vil bli utsatt. Mest sannsynlig vil dette bli i slutten av neste uke. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget denne uken.

 

GODS (Totalt uke 28) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

JULI – uke 27

Vi skriver juli, og arbeidene på Vallø fortsetter, også gjennom ferien. Spuntarbeidene, som er de mest støyende arbeidene, fortsetter i uke 27 og 28, men vil ta pause i uke 29 og 30. Øvrige arbeider vil gå som normalt. Det vil si graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping, samt transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i uke 27. Første båtlast ut fra kai på Vallø er planlagt i uke 28.

 

GODS ( Totalt uke 27) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

 

Plan uke 26

Spuntarbeidene fortsetter, og dette vil medføre noe støy. Oppstarten har gått greit, og det ligger godt til rette for videre arbeider. Vi har utført støymålinger ved arbeidsstedet og ved brakkeriggen som er plassert Nord på anlegget. Resultatene viser tilfredsstillende verdier. Men vi er klar over at det likevel kan oppleves plagsomt, og vi vil også utføre støymålinger ved de nærmeste boligene. Dessuten vil det uansett ikke foregå spunting etter kl. 1700 på fredager. I tillegg til spuntarbeider blir det inntransport av spunt, graving og interntransport på anlegget og transport av forurensede masser ut fra anlegget og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget.

 

GODS ( Totalt uke 26) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

 

Plan Uke 25

Denne uken blir det tilrigging for spuntarbeider og oppstart spunting. Dette vil som tidligere varslet medføre noe støy. Arbeidene vil forgå innenfor tidsrommet 0730 – 1900 på hverdager. I tillegg til spuntarbeider blir det inntransport av spunt, graving og interntransport på anlegget og transport av forurensede masser ut fra anlegget og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i løpet av uke 25.

 

GODS ( Totalt uke 25) Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0

Plan uke 24

For-gravingen for spuntveggen mot Oslofjorden er nå godt over halvvegs, og fortsetter for fullt denne uken.  Forberedelser til selve spuntingen er også godt i gang, og vi regner med å begynne med dette i neste uke. Som tidligere varslet på denne siden, vil disse arbeidene medføre noe støy i form av nedramming av spuntnålene ved hjelp av et hydraulisk fall-lodd. Arbeidene vil foregå innenfor tidsrommet 0700 – 1900 på hverdagene. Ellers fortsetter øvrige gravearbeider, interntransport av masser, pigging av stein og forbehandling av syrebek. Disse forbehandlede massene er lagret på området, og første båtlast er planlagt til uke 27-28. Det vil bli inntransport av tilbakefyllingsmasser og noe uttransport i perioden.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0

 

Plan uke 23

03 06 16 

Plan uke 23

Med Juni kom sommervarmen til Vallø, og arbeidene fortsetter med samme aktiviteter som de foregående to uker. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i uke 23.

 

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <3 <5 0 0

 

Uke 20-22

 

 Skolepatruljen 11 05 16

Skolepatruljen møter transportør Hannevold og lærer om blindsoner rundt lastebilen ved selv å prøve hvordan det er å sitte i førersetet. 11.05.2016

 

Plan uke 20-22

For-graving for spuntvegg mot Oslofjorden fortsetter. Oppgraving og intern transport og forbehandling av syrebek fortsetter. Oppgraving og interntransport av øvrige masser. Pigging og knusing av store steiner. Dette kan medføre noe støy. Sortering og analyser. Inntransport av sagflis og kalk, samt noe varetransport. Det vil bli noe uttransport av forurensede masser og noe inntransport av rene masser for tilbakefylling. Forberedelser for første båtlast med forurensede masser pågår.  Se for øvrig tabell.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0