Kategoriarkiv: Ukategorisert

uke 46

Gravearbeidene fortsetter og innkjøring av rene steinmasser fortsetter for fullt med 10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. I sum innebærer dette en del trafikk inn og ut fra området, opptil 140 passeringer per dag. Tirsdag og torsdag kjøres det lang dag, 07:00 – 19:00. Mandag og onsdag kjøres det 07:00 -16:00. Fredag blir det kort dag, 07:00 – 14:00.
Det er mørkt både morgen og kveld nå, og vi oppfordrer alle til å bruke refleks!

uke 45

Mandag den 5. november fant vi en fly-bombe fra 2. verdenskrig på Vallø. Dette er den fjerde hele bomben som er funnet under oppryddingsarbeidene her. Dette ble håndtert i henhold til gjeldene avtalte prosedyrer. De ordinære arbeidene ble innstilt i tre dager mens bomben ble uskadeliggjort av forsvarets eksperter assistert av våre folk. For øvrig er bombefunnet godt dekket i media, blant annet i Tønsberg blad. Eventuelle spørsmål til dette kan rettes til Politiet.

Torsdag 8. november ble lasteskipet Fast SUS lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som ble fraktet til Nederland for termisk behandling. Dessuten ble gravearbeidene gjenopptatt.

 

Uke 44

Tirsdag 30. oktober og Ingen snø på Vallø så langt. Nedbøren kommer som regn.
Denne uken blir det ingen utkjøring av masser, verken med lastebil eller med skip. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog som er på veien fra 07:00 til 16:00. Tirsdager og torsdager kjøres det til 19:00. Ellers foregår graving, interntransport, sortering og sikting av masser. Prosjektet har begynt å demobilisere deler av anlegget, og det blir kontinuerlig pigging av betong denne uken. Dette gjelder lengst syd på anleggsområdet. Pigging av betong medfører støy. Støyen reduseres imidlertid betraktelig som følge av avstanden ut til anleggsgjerdet.

Uke 43

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag. Skipet blir lastet i løpet av dagen med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser og 10 vogntog vil kjøre hele uken. Fra tirsdag blir det også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum Taranrød. Total trafikkbelastning vil være 100 – 130 passeringer per dag. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong vil foregå det meste av uken i forbindelse med fjerning av behandlingsplattformen syd på anlegget.

Uke 42

Lasteskipet Fast SUS er ventet til Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet i løpet av tirsdag – onsdag og skal videre til Latvia. Massene skal brukes som brensel under sementproduksjon.
Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser for. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong vil foregå det meste av uken i forbindelse med fjerning av behandlingsplattformen syd på anlegget.
Selve blandeverket blir lastet opp onsdag for transportert til Belgia
Vi venter vi ikke problemer med gass og lukt denne uken.

uke 41

Vi fortsetter innkjøring av rene masser for tilbake-stilling av området her. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging av stein og betong vil foregå det meste av uken, og vi starter fjerning av behandlingsplattformen for syrebek.
På tross varslet tidvis ugunstig vindretning, fra sør, venter vi ikke problemer med gass og lukt denne uken.

Uke 40

Høstferie, men arbeidene går sin gang på Vallø. Det kjøres lite masser ut denne uken, men mye rene masser inn. 10 vogntog kjører inn rene masser fra Stokke pukkverk, Freste pukkverk og Solum. En del av massene er tunellstein fra Holmestrandtunellen. En stadig større del av området tilbakestilles til samme nivå som før opprydningen startet. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Forbehandlingsanlegget for syrebek er rigget ned, og graving i syrebek er ferdig, med unntak av eventuelle enkelte mindre forekomster. Vi venter derfor færre problemer med gass og lukt denne uken og fremover

Uke 39

Høsten har kommet og vi fortsetter arbeidet på Vallø.

Grunnet stormen i slutten av forrige uke så blir det begrenset med graving denne uken på grunn av håndtering av vannmassene som har samlet seg opp. Det vil være arbeid med pigging av stein og betong denne uken.

Vi er ferdige med forbehandling av de mest forurensede massene og skal begynne å demobilisere noe av utstyret som har blitt brukt til dette denne uken.

Vi fyller tilbake med både interne og eksterne rene masser. Innkjøringen av rene masser fortsetter med 6-11 vogntog per dag og dette kan produsere noe støv men veiene blir vannet og vogntogene må passere hjulvask før de kjører ut av anlegget.

Det ventes ikke problemer med gass og lukt denne uken.

Uke 38

I dag, tirsdag ligger lasteskipet Fast JEF til kai på Vallø. Skipet skal lastes med omtrent 3 000 tonn med forurensede masser som skal fraktes til Nederland for termisk behandling.

Videre denne uken fortsetter vi gravearbeidene og forbereder disse massene for uttransport eller tilbakefylling avhengig av forurensningsgrad. Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog daglig og det kjøres ut masser fra onsdag til fredag med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veien feies og vannes for å hindre spredning av støv og vogntogene kjører gjennom hjulvask før de forlater anlegget.

Det er meldt vindretning fra sør nesten hele uka som er ugunstig med tanke på spredning av lukt og gass men det ventes ikke problemer med dette denne uken.

Uke 37

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog. I tillegg skal det kjøres ut forurensede masser med to – tre vogntog (tirsdag – fredag). Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget.
Gravearbeidene pågår fortsatt. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. Det planlegges også knusing av stein og sikting av masser som vil gi noe støy.
Vindretningen som er varslet er ugunstig med tanke på spredning av gass og lukt. Dette kan forårsake noe lukt. Prosjektet overvåker dette og kan ta forholdsregler for å holde gass og luktspredning under et akseptabelt nivå.