Kategoriarkiv: Ukategorisert

Uke 39

Høsten har kommet og vi fortsetter arbeidet på Vallø.

Grunnet stormen i slutten av forrige uke så blir det begrenset med graving denne uken på grunn av håndtering av vannmassene som har samlet seg opp. Det vil være arbeid med pigging av stein og betong denne uken.

Vi er ferdige med forbehandling av de mest forurensede massene og skal begynne å demobilisere noe av utstyret som har blitt brukt til dette denne uken.

Vi fyller tilbake med både interne og eksterne rene masser. Innkjøringen av rene masser fortsetter med 6-11 vogntog per dag og dette kan produsere noe støv men veiene blir vannet og vogntogene må passere hjulvask før de kjører ut av anlegget.

Det ventes ikke problemer med gass og lukt denne uken.

Uke 38

I dag, tirsdag ligger lasteskipet Fast JEF til kai på Vallø. Skipet skal lastes med omtrent 3 000 tonn med forurensede masser som skal fraktes til Nederland for termisk behandling.

Videre denne uken fortsetter vi gravearbeidene og forbereder disse massene for uttransport eller tilbakefylling avhengig av forurensningsgrad. Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog daglig og det kjøres ut masser fra onsdag til fredag med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veien feies og vannes for å hindre spredning av støv og vogntogene kjører gjennom hjulvask før de forlater anlegget.

Det er meldt vindretning fra sør nesten hele uka som er ugunstig med tanke på spredning av lukt og gass men det ventes ikke problemer med dette denne uken.

Uke 37

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling.
Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog. I tillegg skal det kjøres ut forurensede masser med to – tre vogntog (tirsdag – fredag). Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget.
Gravearbeidene pågår fortsatt. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. Det planlegges også knusing av stein og sikting av masser som vil gi noe støy.
Vindretningen som er varslet er ugunstig med tanke på spredning av gass og lukt. Dette kan forårsake noe lukt. Prosjektet overvåker dette og kan ta forholdsregler for å holde gass og luktspredning under et akseptabelt nivå.

Uke 36

Innkjøring av rene masser fortsetter med seks vogntog. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget.
Det er fortsatt en del forurensede masser igjen på området, og gravearbeidene vil pågå enda noen måneder. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. I uke 36 blir det også knusing av stein og sikting av masser som vil gi noe støy.
Det ventes ikke problemer med gass og lukt denne uken på tross av at det varsles tidvis ugunstig vindretning.

Uke 35

Sensommer og arbeidstemperaturer tilbake til det mer normale.
Innkjøring av rene masser er trappet opp. Massene brukes til å fylle opp området til slik det var da vi startet arbeidene høsten 2015. Seks-syv vogntog leverer tunellstein, opprinnelig fra Holmestrandtunellen, og sprengstein fra Freste og Stokke pukkverk. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget. Dette innebærer økt trafikk, ca. 120 passeringer per dag. Det er Hannevold transport som har transportoppdraget i prosjektet, og dette har så langt vært løst på en utmerket måte.
Det er fortsatt en del forurensede masser igjen på området, og gravearbeidene fortsetter for fullt. Gravemassene forbehandles, og klargjøres for uttransport eller tilbakefylling avhengig av tilstand. I uke 35 blir det også knusing av stein som vil gi noe støy.
I følge værmeldingen blir det relativt gunstig vær og vind denne uken med tanke på spredning av gass og lukt fra arbeidene, så dette ventes ikke å utgjøre noe problem.

Uke 34

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø, for opplasting av ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Opplastingen antas å bli ferdig i løpet av dagen og avsluttes rundt kl. 19:00 i kveld.
For øvrig foregår graving, forbehandling av masser, utkjøring av forurensede masser med lastebil og tilbakefylling med rene masser.
Vi øker nå antall lastebiler for økt tempo på tilbakefyllingen. Dette vil medføre noe økt trafikk, men våre sjåfører vil ta hensyn og avpasse kjøring etter forholdene.

Uke 31,32,33

Arbeidene på Vallø ble gjenopptatt 30. juli etter to ukers stopp.
Rett før ferien ble det igjen funnet en bombe på Vallø. Nærmeste naboer ble evakuert en kortere periode fredag 13. juli i forbindelse med uskadeliggjøring av bomben. Alt ble gjort i henhold til avtalte prosedyrer og bombefunnet ble godt dekket av media, f.eks. Tønsberg blad. Eventuelle spørsmål i denne forbindelse kan rettes til politiet.
Etter ferien har vi ryddet opp etter håndtering og detonasjon av bomben. Ellers er arbeidene gjenopptatt, og det graves og fylles. Forurensede masser kjøres ut og rene masser kjøres inn. Sommerværet har vært upåklagelig og arbeidsforholdene gode.

Uke 28 – 29 – 30

Fellesferien er i gang. Uke 28 jobbes det normalt her på Vallø, men i uke 29 og 30 blir det svært lite felt aktivitet. Onsdag kommer Fast SUS igjen til Vallø for opplasting av ca. 3 000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Rene steinmasser kjøres inn med lastebil og henger. Fire til åtte vogntog vil være på veien og gi en trafikkbelastning på opp mot 85 passeringer per dag. Ellers på anlegget foregår graving, interntransport og forbehandling av masser.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og gunstig vind det meste av uken. Til helgen og videre er det varslet vind fra syd. Men det ventes lite gass og lukt siden det ikke skal foregå graving i uke 29 og 30.
Vi ønsker alle en God sommer!

Uke 27

Det fine sommerværet fortsetter. Ingen skip ventes til Vallø denne uken, men det blir kjørt ut forurensede masser med bil. Rene steinmasser kjøres inn og legges ut for å gjenskape landskapet slik det var før miljøoppryddingdsarbeidet startet.
Fire til åtte vogntog vil være på veien og gi en trafikkbelastning på opp mot 85 passeringer per dag.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og gunstig vind det meste av uken. Vi er oppmerksom på lukt fra deler av området, men venter ikke at dette blir til sjenanse for de nærmeste naboer

Uke 26

Vi fortsetter å fjerne forurensede masser på innsiden av steinvollen mot Oslofjorden. Det graves også i området mot Vallø bukta og enkelte andre steder på området. Massene sorteres og forbehandles og klargjøres for uttransport. Masser som tilfredsstiller krav til gjenbruk blir gjenbrukt på stedet.
Fire til åtte vogntog vil kjøre inn rene steinmasser hele uken. 3 – 4 av disse vil kjøre forurensede masser ut fra anlegget til Lindums deponi på Taranrød. Dette vil gi en trafikkbelastning på rundt 80 passeringer per dag.
Gass og lukt
Det er spådd varmt vær og vekslende vind denne uken. Vi er oppmerksom på lukt fra deler av området, men venter ikke at dette blir til sjenanse for de nærmeste naboer