Fredag 15. sept. – Oppdatering

 Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø og skal ta ca. 3.000 tonn forurensede masser ombord for transport til Nederland. Skipet ankom såpass tidlig at opplastingen kunne gjøres allerede i dag. Arbeidene vil være avsluttet innen kl. 19:00 om alt går som planlagt. Det er ikke ventet spredning av nevneverdig gass og lukt forbundet med dette