Fredag 9. september

Lasteskipet «Fast Wil», se bildet, ankom Vallø tidlig morgen torsdag 8. september. Etter endt dag torsdag var halve skipet lastet. Vi holder på også i dag, og vil trolig holde på til ca. kl. 2030 i kveld.

Det er registrert ubehagelig lukt på anlegget og i nærområdet.  Dette har ingenting med lasting av skipet å gjøre. Denne lukten stammer fra flyktige organiske forbindelser fra oljeinfiserte masser i grunnen som vi er i ferd med å rydde opp i. Vi har flere ganger i dag foretatt målinger, men verdiene er langt under de grenseverdiene som er satt av Arbeidstilsynet. Selv om dette medfører ubehagelig lukt, er det ikke noen helsefare.