informasjonsmøte tirsdag 10. oktober

 

Oppryddingsarbeidene på Vallø har pågått i to år i disse dager, og prosjektet ønsker å invitere de nærmeste naboer, Vallø Vel, Vallø Historielag, nærliggende bedrifter, Tønsberg kommune miljørettet helsevern og andre interesserte til et informasjonsmøte om prosjektet.

TID: Tirsdag 10. oktober kl 17:30 – 19:30.    

STED: Båtforeningen på Vallø

Foruten informasjon fra prosjektet, blir det anledning til å stille spørsmål og en enkel servering. Hvis noen ønsker spesiell informasjon kan eventuelle spørsmål også stilles forut for møtet til undertegnede.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Lars S. Skaare

Prosjektleder

Mobiltelefon:                        917 89 506

E-post:                       lars.skaare@veidekke.no