Juli – uke 27, 28, 29, 30

Første uke i juli, uke 27 har vi i tillegg til de normale aktivitetene gjort forberedelser til produksjonsstopp i ferien. I uke 28 blir det kun svært begrenset aktivitet på plassen. Kun noe bearbeiding av masser lagret i varehuset.
I uke 29 og 30 blir det full stopp av all produksjon. Men det blir likevel vakthold og overvåking av området.
Vi venter ingen problemer med lukt eller gasser fra området i ferien da tiltak er gjort og massene på området er stabile.
Kontaktperson VEIDEC: Lars S. Skaare, mobiltelefon 917 89 506

Vi ønsker alle en God sommer!