JULI – uke 27

Vi skriver juli, og arbeidene på Vallø fortsetter, også gjennom ferien. Spuntarbeidene, som er de mest støyende arbeidene, fortsetter i uke 27 og 28, men vil ta pause i uke 29 og 30. Øvrige arbeider vil gå som normalt. Det vil si graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping, samt transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i uke 27. Første båtlast ut fra kai på Vallø er planlagt i uke 28.

 

GODS ( Totalt uke 27) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0