Juni – uke 24,25,26

Sommerføre på tross av litt ruskevær iblant. Godt produksjonsvær, men likevel med forstyrrelser på grunn av funn av enda en bombe og noen eksplosiver fra andre verdenskrig. Dette er allerede vel kjent gjennom lokale media. I tillegg har vi hatt røykutvikling i lagerbygningen her, og det var nødvendig å tilkalle brannvesenet. Brannvesenet var på pletten i løpet av kort tid, og det var aldri fare for noen stor hendelse. Vi har gjort ytterligere tiltak på plassen slik at vi har dette under kontroll.
Vi har ikke hatt noen skipsanløp i juni, men kjørt forurensede masser til Lindum på Taranrød og i Drammen og rene masser inn for tilbakefylling. Vi har også begynt å kjøre masser med høy brennverdi til Renor i Brevik for bruk som brensel i sementproduksjonen der.
For øvrig har graving, forbehandling av masser, interntransport og tilbakefylling vært utført i perioden.