Oktober uke 43

Delområder ferdigstilles og vi går befaringer. Selv om vi er inne i vinterhalvåret håper vi på og regner med at vinteren holder seg borte ennå noen uker. Det vil gjøre arbeidet lettere.
Gravearbeidene nærmer seg slutten og området gjenvinner sin topografi.