Om Veidec

Veidekke Entreprenør AS og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors (DEC) har sammen i et arbeidsfellesskap (Joint Venture) inngått kontrakt for å rense grunnen etter oljeraffinerivirksomheten på Valløy utenfor Tønsberg for Esso Norge AS. Kontraktssummen er ca. 470 MNOK.

Joint Venture-selskapet er registrert med navnet JV VEIDEC ANS.

Om Veidekke
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har ca. 4 000 ansatte og omsetter for 15 mrd. (2017). http://veidekke.no

Om DEME
The Belgian dredging, hydraulic engineering and environmental group DEME has earned itself a prominent position on the world market in a few highly specialist and complex hydraulic disciplines. Having its core-business in dredging operations and land reclamation, the group diversified into hydraulic projects at sea, services to oil and gas companies, the installation of offshore wind farms, environmental activities such as soil remediation and sediment recycling, and revalidation of brownfields and wreck clearance. Its multi-disciplinary know-how and experience, project synergies and integrated business structure allowed DEME to grow into a global solutions provider. The Group owns one of the most modern, high-tech and versatile fleets for dredging and hydraulic engineering activities. DEME employs 4,600 people. In 2014 the Group realised a turnover of EUR 2.58 billion.
http://www.deme-group.com/