Oppdatering fredag 3. november

Lørdag 4. november blir det noe graveaktivitet og vedlikeholdsarbeid. To graveteam vil være i virksomhet fra 08:00 til ca.17:00. det er ikke ventet nevneverdig støy fra dette arbeidet.

Når det gjelder gass og lukt er det heller ikke ventet gassnivåer over grenseverdiene so gjelder eller merkbar lukt.