Øvelse 16. mai

I dag, onsdag 16. mai har vi hatt en realistisk redningsøvelse på anlegget i samarbeid med brannvesenet i Vestfold. Øvelsen som innebefattet redning av personell – evakuering av anlegget og etterfølgende debrifing gikk etter planen, og ga verdifull erfaring til alle involverte.

Mange har nok registrert brannbilene på vei til å fra Vallø. Øvelsen er også omtalt i Tønsberg blad.

 

Prosjektet ønsker alle en god 17. mai og Pinse-helg!