Uke 11

Fortsatt vinter på Vallø og redusert aktivitet også i uke 11 Lasteskipet fast SAM har ligget til kai for opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Lastingen vil være ferdig innen kl. 21:00 tirsdag kveld. Videre denne uken blir det svært begrenset aktivitet, og heller ingen problemer med lukt eller gass.  

Les hele saken →

Uke 10

Fortsatt vintervær på Vallø og noe redusert aktivitet i ukene før påske. Denne uken blir det likevel utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling. Tre – fire vogntog vil kjøre hele uken, noe som tilsvarer 40 – 50 passeringer daglig. Det er varslet vind fra nord øst, og det ventes ikke […]

Les hele saken →

Uke 9

Kalt vintervær på Vallø. Lasteskipet Fast Wil ligger til kai i dag, mandag, for opplasting av ca. 2.000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Lastingen forventet avsluttet innen kl. 19 i kveld. Ellers fortsetter graving utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, innkjøring av rene masser, tilbake-fylling, sikting, sortering, knusing […]

Les hele saken →

Uke 8

Vinter, vinterferie og OL, men likevel drift på Vallø.  Graving, utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, innkjøring av rene masser, tilbake-fylling, sikting, sortering og forbehandling av masser. Ingen skip denne uken. 3 – 4 vogntog vil være i sving, tilsvarende 40-50 passeringer daglig. Det er gunstig nordlig vindretning, og det ventes ikke problemer med […]

Les hele saken →

Uke 7

Lasteskipet «Fast SUS» ligger igjen til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser i dag, tirsdag. I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Tre –fire vogntog vil kjøre ut forurensede masser og rene masser blir kjørt i retur. Dette betyr rundt 45 passeringer per dag. Det blir også graving, […]

Les hele saken →

Uke 6

Lasteskipet «Fast SUS» ligger igjen til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser i dag, tirsdag. I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Fire vogntog vil kjøre ut forurensede masser og rene masser blir kjørt i retur. Dette betyr rundt 50 passeringer per dag. Det blir også graving, interntransport […]

Les hele saken →

Uke 5

Lasteskipet «Fast SUS» ligger til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser mandag til 20.00. Fast SUS er skip nr. 50, og dette markeres med kake til mannskapet i dag. Prosjektet vil også ha en liten markering av dette på tirsdag. I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Tre […]

Les hele saken →

Uke 3 og 4

Vinteren er kommet til Vallø. I uke 3 var lasteskipet Fast JEF innom for å bringe ca. 2 000 tonn med forbehandlede forurensede masser til Latvia. Forurensede masser ble også kjørt til Lindums deponi på Taranrød med lastebiler med henger. Fire vogntog var på veien hele uken. På anlegget ble det gravet på tre fronter, og […]

Les hele saken →

2018 – Uke 2

Mandag 8. januar starter arbeidene opp igjen for fullt på Vallø. Det er lite som minner om vinter i dag og det er gode forhold for anleggsarbeider. Hele uken blir det graving, interntransport, sortering og forbehandling av masser. Det blir også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum på Taranrød og Drammen. […]

Les hele saken →

uke 51

Siste arbeidsuke før jul. Siste arbeidsdag denne uken blir torsdag 21. Desember. Fem vogntog kjører forurensede masser til Lindum, Drammen mandag til og med torsdag. Det graves på to fronter på området og massene transporteres internt, analyseres og bearbeides før de fraktes ut eller lagres for senere tilbakefylling. Vi forventer ingen overskridelser av gjeldende grenseverdier […]

Les hele saken →

Uke 50

Fast Wil ligger til kai på Vallø mandag for å laste opp ca. 2 000 tonn forurensede masser som skal fraktes til Nederland for termisk behandling. Onsdag ankommer lasteskipet Fast Sam for å frakte ca. 3 000 tonn forurensede masser til Nederland igjen. For øvrig kjører 4 – 5 vogntog forurensede masser til Lindum  i Drammen, noe […]

Les hele saken →

Uke 49

Denne uken blir det utkjøring av forurensede masser med fem vogntog som går til Lindum i Drammen. Dette vil bety 30 – 35 passeringer per dag. Fredag ankommer lasteskipet Fast JEF for å skipe ut ca. 3 000 tonn forurensede masser til Nederland. Inne på området blir det graving, interntransport, tilbake-fylling, sortering og forbehandling av masser. […]

Les hele saken →

Uke 48

Lasteskipet Fast Will er ventet til Valløy onsdag kveld, og det blir lasting av skipet torsdag og fredag. Prøvegraving i steinvollen ble avsluttet forrige uke. Det blir ingen utkjøring av forurensede masser mandag, men tirsdag starter vi igjen med to-tre vogntog som kjører forurensede masser til Taranrød. Det blir også innkjøring av rene masser. Til […]

Les hele saken →

Uke 47

Prøvegraving i steinvollen startet opp uke 44 og denne uken vil vi gjennomføre den siste av fire prøvegravinger. Det blir ingen utkjøring av forurensede masser mandag, men tirsdag starter vi igjen med tre – fire vogntog som kjører forurensede masser til Taranrød. Det blir også innkjøring av rene masser med tre – fire vogntog. Dette […]

Les hele saken →

Uke 46

Prøvegraving i steinvollen startet opp uke 44 og fortsetter også denne uken dersom værforholdene tillater det. Det blir ingen utkjøring av forurensede masser denne uken, men innkjøring av rene masser med tre – fire vogntog. Dette betyr 40-50 passeringer per dag. På området blir det graving, interntransport, tilbake-fylling, sortering og forbehandling av masser. Steinknusing kan […]

Les hele saken →

Uke 45

Prøvegraving i steinvollen startet opp i forrige uke og fortsetter hele denne uken dersom værforholdene tillater det. Videre blir det utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser med lastebil og henger. Fire – fem vogntog vil være i sving hele uken, noe som betyr 50 – 60 passeringer per dag. På området blir […]

Les hele saken →

Uke 44

Denne uken blir det igjen graving og interntransport på området, og dessuten utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser. Fire vogntog vil være i sving hele uken. Dette medfører 40 – 60 passeringer per dag. Det er ikke ventet lasteskip til Vallø denne uken. Det er planlagt knusing av stein og sikting av […]

Les hele saken →