Uke 25

Ingen lasteskip til Vallø denne uken. Vi fjerner forurensede masser på innsiden av steinvollen mot Oslofjorden. Massene sorteres og forbehandles før de transporteres ut med skip eller lastebil avhengig av sluttdestinasjon. Masser som tilfredsstiller krav til gjenbruk blir gjenbrukt på stedet. Åtte vogntog vil kjøre inn rene steinmasser hele uken. 3 – 4 av disse […]

Les hele saken →

Uke 24

Fast SUS forlot Vallø fredag kveld og ankom Ventspils Latvia mandag morgen, se bildet. Massene blir lastet over på lastebiler på kaia og fraktet videre til Cemex i Broccini for brenning i sementproduksjonsprosessen der. Onsdag ankommer lasteskipet Fast SAM for opplasting av ca. 2 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Innkjøring […]

Les hele saken →

Fredag 8. juni

Fast SUS ligger fortsatt til kai. Det tar sin tid å laste 3 000 tonn med relativt lette masser. Lastingen kommer til å pågå til kl. 21:00 i kveld. Arbeidene gir litt støy, men verken støy, gass eller lukt bør bli til sjenanse for naboer i området da vindretningen nå er fra Nord – Nord […]

Les hele saken →

Torsdag 7. juni

Fast SUS ligger til kai og skal lastes med ca. 3 000 tonn med forbehandlede forurensede masser som skal transporteres til Latvia. I dag, torsdag vil lastingen foregå fram til kl. 20:00. Vindretningen er fra vest og vi venter ikke problemer med støv, gass eller lukt i forbindelse med dette arbeidet.

Les hele saken →

uke 23

Nok en uke med godt vær og sommertemperaturer er i gang. Innkjøring av stein fra Freste pukkverk fortsetter. Åtte vogntog er på hjul hele uken. Fire av disse kjører ut forurensede masser til deponi på Taranrød. Torsdag ankommer lasteskipet fast SUS for opplasting av 3 000 tonn forbehandlede forurensede masser som skal skipes til Latvia og […]

Les hele saken →

30 mai

Fast Sam ved kai på Vallø. Ble lastet opp onsdag med forurensede masser som nå er på vei til Nederland for termisk behandling. Arbeidene gikk som planlagt og ble avsluttet innen kl. 19 00.  Vindretningen var gunstig og det var lite støv og lukt for omgivelsene.  

Les hele saken →

UKE (21) + 22

Sommertemperaturene og finværet fortsetter. Etter den siste korte arbeidsuken i mai har vi igjen en full arbeidsuke. Masser ble kjørt ut med lastebiler og med skip i uke 21. Onsdag 23. mai ble lasteskipet Fast Jef lastet opp med ca.3000 tonn med forbehandlede masser som ble skipet til Nederland. Uke 21 startet vi også å […]

Les hele saken →

Øvelse 16. mai

I dag, onsdag 16. mai har vi hatt en realistisk redningsøvelse på anlegget i samarbeid med brannvesenet i Vestfold. Øvelsen som innebefattet redning av personell – evakuering av anlegget og etterfølgende debrifing gikk etter planen, og ga verdifull erfaring til alle involverte. Mange har nok registrert brannbilene på vei til å fra Vallø. Øvelsen er […]

Les hele saken →

Uke 20

Sommertemperatur på Vallø i dag, mandag 14. mai. Igjen en kort arbeidsuke. Torsdag 17 og fredag 18. mai blir det ingen aktivitet på anlegget. Mandag, tirsdag og onsdag kjører vi inn rene masser for tilbake-fylling med syv vogntog. Fire av disse kjører ut forurensede masser til Lindum på Taranrød. Det ventes opptil 90 passeringer per […]

Les hele saken →

Uke 19

Det grønnes og våres på Vallø. En ny amputert mai-uke står for tur. Torsdag, Kristi himmelfartsdag blir det ingen aktivitet på anlegget og fredag redusert aktivitet. Mandag, tirsdag og onsdag kjører vi inn rene masser for tilbake-fylling med syv vogntog. Fire av disse kjører ut forurensede masser til Lindum på Taranrød. Det ventes opptil 90 […]

Les hele saken →

Uke 18

Kort uke på grunn av 1. mai på tirsdag og inneklemt dag på mandag. I dag, 3. mai er det nasjonal ryddedugnad under mottoet «Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt!»På Vallø hadde vi allerede en ryddedugnad fredag 20. april. Vi holdt på i ca. to timer og samlet i alt 400 kg […]

Les hele saken →

Uke 17

Lasteskipet Fast SUS lå til kai i går mandag og er nå på vei til Nederland med forurensede masser fra Vallø. Allerede tirsdag kveld ankommer neste skip, Fast JEF, som skal frakte forbehandlet syrebek til Latvia for brenning i sementproduksjon. Det  kjøres inn rene masser for tilbakefylling med seks til syv vogntog hele uken, noe som vil tilsvare […]

Les hele saken →

Uke 16

Tett tåke på Vallø i dag, mandag 16. April. Gravearbeidene fortsetter og det kjøres forurensede masser ut og rene masser inn for tilbakefylling. 6-7 vogntog vil være i sving hele uka.. Dette betyr opptil 100 passeringer per dag. I tillegg er det interntransport, sikting og forbehandling av masser. Gass og lukt Det graves nå i […]

Les hele saken →

Uke 15

Våren har kommet til Vallø. Snøen er borte og telen slipper taket. Gravearbeidene går bra og det kjøres forurensede masser ut og rene masser inn for tilbakefylling. Seks vogntog er i sving. Dette betyr 80-90 passeringer per dag, eller ca. én per 7. minutt. I tillegg er det interntransport, sikting og forbehandling av masser. Det ventes ikke problemer […]

Les hele saken →

Uke 14

Arbeidene på Vallø starter opp tirsdag 3. april med begrenset arbeidsstyrke. Ett graveteam er i gang + noe interntransport på anlegget. Det vil ikke bli utkjøring av forurensede masser, men fra onsdag kjører vi inn rene masser for tilbakefylling. Fire vogntog vil være på veien resten av uka. Dette betyr ca. 50 passeringer daglig. På […]

Les hele saken →

Uke 11

Fortsatt vinter på Vallø og redusert aktivitet også i uke 11 Lasteskipet fast SAM har ligget til kai for opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Lastingen vil være ferdig innen kl. 21:00 tirsdag kveld. Videre denne uken blir det svært begrenset aktivitet, og heller ingen problemer med lukt eller gass.  

Les hele saken →

Uke 10

Fortsatt vintervær på Vallø og noe redusert aktivitet i ukene før påske. Denne uken blir det likevel utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling. Tre – fire vogntog vil kjøre hele uken, noe som tilsvarer 40 – 50 passeringer daglig. Det er varslet vind fra nord øst, og det ventes ikke […]

Les hele saken →