Uke 15

Det er gode arbeidsforhold for gravearbeider nå, og miljøoppryddingsarbeidene går sin gang. Det blir graving, interntransport, sortering, forbehandling og analyser. Transport av forurensede masser ut og rene masser inn. Denne uken skal vi også tilbakeføre jordlag som ble tatt vare på i starten av jobben for å reetablere plantearter som vokste her tidligere. Dette er […]

Les hele saken →

Uke 14

Sommertid, og dagslys hele arbeidsdagen. Gravearbeidene fortsetter med tilhørende interntransport, sortering, prøvetaking, analyser og endelig disponering. Lastebiltrafikken denne uken blir moderat, med fem-seks vogntog på veien. Dette tilsvarer 70-80 passeringer per dag. Det ventes ikke problemer med gass, lukt eller støy. For å forhindre støvproblemer passerer alle lastebiler hjulvasker. Dessuten vannes anleggsvegene for å hindre […]

Les hele saken →

Uke 12 og 13

Det våres på Vallø, og arbeidene går sin gang. Det er for tiden noe redusert lastebiltransport både hva gjelder utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser. Likevel jobber vi med å holde veien ut fra området ren ved hjelp av hjulvasker for alle biler som kjører ut og daglig rengjøring av veien. SØNDAG […]

Les hele saken →

Uke 11

Solen er nå oppe før arbeidsstart (kl. 07:00), og det merkes at våren er i anmarsj, selv om temperaturen, mandag morgen minner mer om vinter. Denne uken blir det graving, interntransport, sortering av masser, utkjøring av forurensede og innkjøring av rene masser. Åtte – ni vogntog vil være på veien, noe som representerer rundt 100 […]

Les hele saken →

Uke 10

Tilbake til normal graveaktivitet etter en kort vinterstopp på grunn av tele. Det blir noe utkjøring av masser denne uken. I tillegg til oppgraving av forurensede masser kjører vi inn rene masser for tilbakefylling. Totalt åtte vogntog vil være på veien til/fra Vallø. Dette tilsvarer opp til 100 passeringer per dag. Det er ikke planlagt […]

Les hele saken →

Uke 9

Lasteskipet Fast SUS ventes til kai på Vallø mandag formiddag. Det blir opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Skipet skal frakte massene til Nederland for termisk behandling. For øvrig blir det innkjøring av rene masser for tilbakefylling på området med åtte vogntog. Redusert graveaktivitet pga. tele i bakken, kun oppgraving og sanering av gamle […]

Les hele saken →

Uke 8

Vinterferie, og redusert aktivitet. Stort sett bare innkjøring av rene masser og tilbakefylling på området. Åtte vogntog er på veien noe som medfører bortimot 100 passeringer per dag. Doser, gravemaskin og hjullaster opererer på anleggsområdet. Noe vedlikeholdsarbeid vil foregå.

Les hele saken →

Uke 7

Noe redusert aktivitet på anlegget pga. vinterforhold og tele i bakken.Denne uken ble Vallø-prosjektet kåret til vinner av Veidekkes skandinaviske HMS pris. Denne gledelige nyheten vil vi gjerne også dele på vår web side her. Vi takker alle som har bidratt!Se også denne linken:http://www.bygg.no/article/1383948

Les hele saken →

Uke 6

Februar og full vinter på Vallø. Uke 6 venter vi nytt lasteskip for utskiping av forurensede masser. Ankomstdato er ikke bekreftet ennå. For øvrig fortsetter arbeidene, med noe redusert graving som følge av tele i bakken. Det blir likevel inn og uttransport av masser på med 8 – 10 vogntog på veien daglig. Inne på […]

Les hele saken →

Uke 4 og 5

Vinter på Vallø. På tross av snø og vintervær har gravearbeidene med tilhørende inn / ut transport av masser fortsatt fra vi startet opp den 7 januar og ut måneden. 8 – 10 vogntog har vært i sving på veiene, og på tross av vinterføre har det gått greit.

Les hele saken →

Uke 3

Lasteskipet Fast SUS er ventet til kai på Vallø mandag ettermiddag. Tirsdag blir skipet lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling slik at det senere kan benyttes til vegbyggingsformål. Foruten skipslasting blir det graving opplasting og transport av forurensede masser med lastebil og henger. Dessuten fortsetter […]

Les hele saken →

2019 Uke 1 og 2

Godt Nyttår! Uke 1 ble det uførte mindre vedlikeholdsarbeider på Vallø og mandag uke 2 startet arbeidene igjen for fullt. Foreløpig har vi en «snill» vinter og ingen begrensninger på aktiviteten. Denne uken fortsetter fjerning av midlertidige veg og behandlingsplattform. Dette innebærer blant annet pigging av betong som gir noe støy. Det blir også graving, […]

Les hele saken →

Uke 51

Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag, og lastes opp med ca. 3 000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Det kjøres inn rene steinmasser med syv vogntog mandag og ti vogntog tirsdag – torsdag. Dvs. samme trafikkbilde som de foregående uker. Inne på anleggsområdet blir det graving […]

Les hele saken →

Uke 49 og 50

Det ble hvitt og vinterlige forhold i slutten av uke 49. Arbeidene fortsetter med graving interntransport og transport inn og ut fra anlegget. Vi pigger betong og knuser også stein noe som gir støy, men likevel godt under gjeldende grenseverdier. Fortsatt mye trafikk da 10 vogntog er på veien daglig. I slutten av uke 50, […]

Les hele saken →

Uke 48

Denne uken blir det graving, pigging av betong og knusing av stein på anlegget. Dette kan gi noe støy, men på grunn av avstanden blir støyen en del redusert før den når nærmeste nabo. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog noe som betyr fortsatt relativt stor lastebiltrafikk. Men våre lastebilsjåfører kjører hensynsfullt etter […]

Les hele saken →

Uke 47

Igjen ligger lasteskipet Fast SUS til kai på Vallø. Onsdag laster vi opp med 2.500 tonn som skal til Nederland for termisk behandling. Gravearbeidene og innkjøring av rene steinmasser fortsetter fullt med 6-10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. Værforholdene gjør at det kan bli sølete på veien. […]

Les hele saken →

uke 46

Gravearbeidene fortsetter og innkjøring av rene steinmasser fortsetter for fullt med 10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. I sum innebærer dette en del trafikk inn og ut fra området, opptil 140 passeringer per dag. Tirsdag og torsdag kjøres det lang dag, 07:00 – 19:00. Mandag og onsdag […]

Les hele saken →

uke 45

Mandag den 5. november fant vi en fly-bombe fra 2. verdenskrig på Vallø. Dette er den fjerde hele bomben som er funnet under oppryddingsarbeidene her. Dette ble håndtert i henhold til gjeldene avtalte prosedyrer. De ordinære arbeidene ble innstilt i tre dager mens bomben ble uskadeliggjort av forsvarets eksperter assistert av våre folk. For øvrig […]

Les hele saken →

Uke 44

Tirsdag 30. oktober og Ingen snø på Vallø så langt. Nedbøren kommer som regn. Denne uken blir det ingen utkjøring av masser, verken med lastebil eller med skip. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog som er på veien fra 07:00 til 16:00. Tirsdager og torsdager kjøres det til 19:00. Ellers foregår graving, interntransport, […]

Les hele saken →

Uke 43

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag. Skipet blir lastet i løpet av dagen med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser og 10 vogntog vil kjøre hele uken. Fra tirsdag blir det også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum […]

Les hele saken →