Uke 4 og 5

Vinter på Vallø. På tross av snø og vintervær har gravearbeidene med tilhørende inn / ut transport av masser fortsatt fra vi startet opp den 7 januar og ut måneden. 8 – 10 vogntog har vært i sving på veiene, og på tross av vinterføre har det gått greit.

Les hele saken →

Uke 3

Lasteskipet Fast SUS er ventet til kai på Vallø mandag ettermiddag. Tirsdag blir skipet lastet opp med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling slik at det senere kan benyttes til vegbyggingsformål. Foruten skipslasting blir det graving opplasting og transport av forurensede masser med lastebil og henger. Dessuten fortsetter […]

Les hele saken →

2019 Uke 1 og 2

Godt Nyttår! Uke 1 ble det uførte mindre vedlikeholdsarbeider på Vallø og mandag uke 2 startet arbeidene igjen for fullt. Foreløpig har vi en «snill» vinter og ingen begrensninger på aktiviteten. Denne uken fortsetter fjerning av midlertidige veg og behandlingsplattform. Dette innebærer blant annet pigging av betong som gir noe støy. Det blir også graving, […]

Les hele saken →

Uke 51

Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag, og lastes opp med ca. 3 000 tonn med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Det kjøres inn rene steinmasser med syv vogntog mandag og ti vogntog tirsdag – torsdag. Dvs. samme trafikkbilde som de foregående uker. Inne på anleggsområdet blir det graving […]

Les hele saken →

Uke 49 og 50

Det ble hvitt og vinterlige forhold i slutten av uke 49. Arbeidene fortsetter med graving interntransport og transport inn og ut fra anlegget. Vi pigger betong og knuser også stein noe som gir støy, men likevel godt under gjeldende grenseverdier. Fortsatt mye trafikk da 10 vogntog er på veien daglig. I slutten av uke 50, […]

Les hele saken →

Uke 48

Denne uken blir det graving, pigging av betong og knusing av stein på anlegget. Dette kan gi noe støy, men på grunn av avstanden blir støyen en del redusert før den når nærmeste nabo. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog noe som betyr fortsatt relativt stor lastebiltrafikk. Men våre lastebilsjåfører kjører hensynsfullt etter […]

Les hele saken →

Uke 47

Igjen ligger lasteskipet Fast SUS til kai på Vallø. Onsdag laster vi opp med 2.500 tonn som skal til Nederland for termisk behandling. Gravearbeidene og innkjøring av rene steinmasser fortsetter fullt med 6-10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. Værforholdene gjør at det kan bli sølete på veien. […]

Les hele saken →

uke 46

Gravearbeidene fortsetter og innkjøring av rene steinmasser fortsetter for fullt med 10 vogntog. Det blir også noe utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger. I sum innebærer dette en del trafikk inn og ut fra området, opptil 140 passeringer per dag. Tirsdag og torsdag kjøres det lang dag, 07:00 – 19:00. Mandag og onsdag […]

Les hele saken →

uke 45

Mandag den 5. november fant vi en fly-bombe fra 2. verdenskrig på Vallø. Dette er den fjerde hele bomben som er funnet under oppryddingsarbeidene her. Dette ble håndtert i henhold til gjeldene avtalte prosedyrer. De ordinære arbeidene ble innstilt i tre dager mens bomben ble uskadeliggjort av forsvarets eksperter assistert av våre folk. For øvrig […]

Les hele saken →

Uke 44

Tirsdag 30. oktober og Ingen snø på Vallø så langt. Nedbøren kommer som regn. Denne uken blir det ingen utkjøring av masser, verken med lastebil eller med skip. Innkjøring av rene steinmasser fortsetter med 10 vogntog som er på veien fra 07:00 til 16:00. Tirsdager og torsdager kjøres det til 19:00. Ellers foregår graving, interntransport, […]

Les hele saken →

Uke 43

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø nå, mandag. Skipet blir lastet i løpet av dagen med forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser og 10 vogntog vil kjøre hele uken. Fra tirsdag blir det også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum […]

Les hele saken →

Uke 42

Lasteskipet Fast SUS er ventet til Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet i løpet av tirsdag – onsdag og skal videre til Latvia. Massene skal brukes som brensel under sementproduksjon. Vi fortsetter innkjøring av rene stein-masser for. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging betong […]

Les hele saken →

uke 41

Vi fortsetter innkjøring av rene masser for tilbake-stilling av området her. 10 vogntog vil kjøre hele uken. Det blir ellers graving, interntransport og sikting av masser. Pigging av stein og betong vil foregå det meste av uken, og vi starter fjerning av behandlingsplattformen for syrebek. På tross varslet tidvis ugunstig vindretning, fra sør, venter vi […]

Les hele saken →

Uke 40

Høstferie, men arbeidene går sin gang på Vallø. Det kjøres lite masser ut denne uken, men mye rene masser inn. 10 vogntog kjører inn rene masser fra Stokke pukkverk, Freste pukkverk og Solum. En del av massene er tunellstein fra Holmestrandtunellen. En stadig større del av området tilbakestilles til samme nivå som før opprydningen startet. […]

Les hele saken →

Uke 39

Høsten har kommet og vi fortsetter arbeidet på Vallø. Grunnet stormen i slutten av forrige uke så blir det begrenset med graving denne uken på grunn av håndtering av vannmassene som har samlet seg opp. Det vil være arbeid med pigging av stein og betong denne uken. Vi er ferdige med forbehandling av de mest […]

Les hele saken →

Uke 38

I dag, tirsdag ligger lasteskipet Fast JEF til kai på Vallø. Skipet skal lastes med omtrent 3 000 tonn med forurensede masser som skal fraktes til Nederland for termisk behandling. Videre denne uken fortsetter vi gravearbeidene og forbereder disse massene for uttransport eller tilbakefylling avhengig av forurensningsgrad. Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – […]

Les hele saken →

Uke 37

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø i dag, mandag. Skipet blir lastet med ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Innkjøring av rene masser fortsetter med seks – åtte vogntog. I tillegg skal det kjøres ut forurensede masser med to – tre vogntog (tirsdag – fredag). Dette […]

Les hele saken →

Uke 36

Innkjøring av rene masser fortsetter med seks vogntog. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget med fire vogntog. Dette innebærer en trafikk på ca. 120 passeringer per dag. Veiene feies og vannes kontinuerlig for å hindre spredning av forurensning og støv. Alle lastebiler må dessuten passere en automatisk hjulvasker før de forlater anlegget. Det […]

Les hele saken →

Uke 35

Sensommer og arbeidstemperaturer tilbake til det mer normale. Innkjøring av rene masser er trappet opp. Massene brukes til å fylle opp området til slik det var da vi startet arbeidene høsten 2015. Seks-syv vogntog leverer tunellstein, opprinnelig fra Holmestrandtunellen, og sprengstein fra Freste og Stokke pukkverk. I tillegg kjøres forurensede masser ut fra anlegget. Dette […]

Les hele saken →

Uke 34

Lasteskipet Fast JEF ligger til kai på Vallø, for opplasting av ca. 3 000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Opplastingen antas å bli ferdig i løpet av dagen og avsluttes rundt kl. 19:00 i kveld. For øvrig foregår graving, forbehandling av masser, utkjøring av forurensede masser med lastebil og tilbakefylling […]

Les hele saken →