Øvelse 16. mai

I dag, onsdag 16. mai har vi hatt en realistisk redningsøvelse på anlegget i samarbeid med brannvesenet i Vestfold. Øvelsen som innebefattet redning av personell – evakuering av anlegget og etterfølgende debrifing gikk etter planen, og ga verdifull erfaring til alle involverte. Mange har nok registrert brannbilene på vei til å fra Vallø. Øvelsen er […]

Les hele saken →

Uke 20

Sommertemperatur på Vallø i dag, mandag 14. mai. Igjen en kort arbeidsuke. Torsdag 17 og fredag 18. mai blir det ingen aktivitet på anlegget. Mandag, tirsdag og onsdag kjører vi inn rene masser for tilbake-fylling med syv vogntog. Fire av disse kjører ut forurensede masser til Lindum på Taranrød. Det ventes opptil 90 passeringer per […]

Les hele saken →

Uke 19

Det grønnes og våres på Vallø. En ny amputert mai-uke står for tur. Torsdag, Kristi himmelfartsdag blir det ingen aktivitet på anlegget og fredag redusert aktivitet. Mandag, tirsdag og onsdag kjører vi inn rene masser for tilbake-fylling med syv vogntog. Fire av disse kjører ut forurensede masser til Lindum på Taranrød. Det ventes opptil 90 […]

Les hele saken →

Uke 18

Kort uke på grunn av 1. mai på tirsdag og inneklemt dag på mandag. I dag, 3. mai er det nasjonal ryddedugnad under mottoet «Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt!»På Vallø hadde vi allerede en ryddedugnad fredag 20. april. Vi holdt på i ca. to timer og samlet i alt 400 kg […]

Les hele saken →

Uke 17

Lasteskipet Fast SUS lå til kai i går mandag og er nå på vei til Nederland med forurensede masser fra Vallø. Allerede tirsdag kveld ankommer neste skip, Fast JEF, som skal frakte forbehandlet syrebek til Latvia for brenning i sementproduksjon. Det  kjøres inn rene masser for tilbakefylling med seks til syv vogntog hele uken, noe som vil tilsvare […]

Les hele saken →

Uke 16

Tett tåke på Vallø i dag, mandag 16. April. Gravearbeidene fortsetter og det kjøres forurensede masser ut og rene masser inn for tilbakefylling. 6-7 vogntog vil være i sving hele uka.. Dette betyr opptil 100 passeringer per dag. I tillegg er det interntransport, sikting og forbehandling av masser. Gass og lukt Det graves nå i […]

Les hele saken →

Uke 15

Våren har kommet til Vallø. Snøen er borte og telen slipper taket. Gravearbeidene går bra og det kjøres forurensede masser ut og rene masser inn for tilbakefylling. Seks vogntog er i sving. Dette betyr 80-90 passeringer per dag, eller ca. én per 7. minutt. I tillegg er det interntransport, sikting og forbehandling av masser. Det ventes ikke problemer […]

Les hele saken →

Uke 14

Arbeidene på Vallø starter opp tirsdag 3. april med begrenset arbeidsstyrke. Ett graveteam er i gang + noe interntransport på anlegget. Det vil ikke bli utkjøring av forurensede masser, men fra onsdag kjører vi inn rene masser for tilbakefylling. Fire vogntog vil være på veien resten av uka. Dette betyr ca. 50 passeringer daglig. På […]

Les hele saken →

Uke 11

Fortsatt vinter på Vallø og redusert aktivitet også i uke 11 Lasteskipet fast SAM har ligget til kai for opplasting av forurensede masser mandag og tirsdag. Lastingen vil være ferdig innen kl. 21:00 tirsdag kveld. Videre denne uken blir det svært begrenset aktivitet, og heller ingen problemer med lukt eller gass.  

Les hele saken →

Uke 10

Fortsatt vintervær på Vallø og noe redusert aktivitet i ukene før påske. Denne uken blir det likevel utkjøring av forurensede masser og innkjøring av rene masser for tilbakefylling. Tre – fire vogntog vil kjøre hele uken, noe som tilsvarer 40 – 50 passeringer daglig. Det er varslet vind fra nord øst, og det ventes ikke […]

Les hele saken →

Uke 9

Kalt vintervær på Vallø. Lasteskipet Fast Wil ligger til kai i dag, mandag, for opplasting av ca. 2.000 tonn forurensede masser som skal til Nederland for termisk behandling. Lastingen forventet avsluttet innen kl. 19 i kveld. Ellers fortsetter graving utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, innkjøring av rene masser, tilbake-fylling, sikting, sortering, knusing […]

Les hele saken →

Uke 8

Vinter, vinterferie og OL, men likevel drift på Vallø.  Graving, utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, innkjøring av rene masser, tilbake-fylling, sikting, sortering og forbehandling av masser. Ingen skip denne uken. 3 – 4 vogntog vil være i sving, tilsvarende 40-50 passeringer daglig. Det er gunstig nordlig vindretning, og det ventes ikke problemer med […]

Les hele saken →

Uke 7

Lasteskipet «Fast SUS» ligger igjen til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser i dag, tirsdag. I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Tre –fire vogntog vil kjøre ut forurensede masser og rene masser blir kjørt i retur. Dette betyr rundt 45 passeringer per dag. Det blir også graving, […]

Les hele saken →

Uke 6

Lasteskipet «Fast SUS» ligger igjen til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser i dag, tirsdag. I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Fire vogntog vil kjøre ut forurensede masser og rene masser blir kjørt i retur. Dette betyr rundt 50 passeringer per dag. Det blir også graving, interntransport […]

Les hele saken →

Uke 5

Lasteskipet «Fast SUS» ligger til kai på Vallø og lastes opp med forurensede masser mandag til 20.00. Fast SUS er skip nr. 50, og dette markeres med kake til mannskapet i dag. Prosjektet vil også ha en liten markering av dette på tirsdag. I tillegg til uttransport med skip blir det utkjøring med lastebiler. Tre […]

Les hele saken →

Uke 3 og 4

Vinteren er kommet til Vallø. I uke 3 var lasteskipet Fast JEF innom for å bringe ca. 2 000 tonn med forbehandlede forurensede masser til Latvia. Forurensede masser ble også kjørt til Lindums deponi på Taranrød med lastebiler med henger. Fire vogntog var på veien hele uken. På anlegget ble det gravet på tre fronter, og […]

Les hele saken →

2018 – Uke 2

Mandag 8. januar starter arbeidene opp igjen for fullt på Vallø. Det er lite som minner om vinter i dag og det er gode forhold for anleggsarbeider. Hele uken blir det graving, interntransport, sortering og forbehandling av masser. Det blir også utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger til Lindum på Taranrød og Drammen. […]

Les hele saken →