Plan uke 11

Fra Vallø blir det utkjøring av forurensede masser med lastebiler hele uken. Tre-fire vogntog vil kjøre i tidsrommet 07:00 – 16:30. Dette betyr 35-40 passeringer per dag. Lasteskipet «Fast SUS» kommer til Vallø allerede tirsdag, men opplastingen starter onsdag morgen. Lasteskipet «Fast JULIA» kommer så for opplasting torsdag. Begge disse skal til Nederland med ca. 3.000 tonn for termisk behandling. Lastingen vil foregå på dagtid og avsluttes innen kl. 19 00 begge dager. Internt på området blir det graving, sortering, forbehandling av masser og tilbake-fylling med gjenbrukbare masser. Pigging og knusing av stein vil også pågå deler av tiden.