Plan uke 10

Lasteskipet «Fast JULIA» ligger til kai på Vallø for opplasting av ca. 2.000 tonn forbehandlede forurensede masser. Disse skal til Latvia for bruk i sementproduksjon. Lastingen vil foregå hele dagen mandag samt halve tirsdagen, men uansett avsluttes innen kl. 19 00 begge dager. Det blir også utkjøring av forurensede masser med lastebiler i starten av uken. To vogntog vil kjøre i tidsrommet 07:00 – 16:30 mandag og tirsdag. Dette betyr 25-30 passeringer per dag. Noe redusert uttransport i siste del av uken. Internt på området blir det graving, sortering, forbehandling av masser og tilbake-fylling med gjenbrukbare masser. Pigging og knusing av stein vil også pågå deler av tiden.