Plan uke 23

03 06 16 

Plan uke 23

Med Juni kom sommervarmen til Vallø, og arbeidene fortsetter med samme aktiviteter som de foregående to uker. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i uke 23.

 

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <3 <5 0 0