Plan uke 24

For-gravingen for spuntveggen mot Oslofjorden er nå godt over halvvegs, og fortsetter for fullt denne uken.  Forberedelser til selve spuntingen er også godt i gang, og vi regner med å begynne med dette i neste uke. Som tidligere varslet på denne siden, vil disse arbeidene medføre noe støy i form av nedramming av spuntnålene ved hjelp av et hydraulisk fall-lodd. Arbeidene vil foregå innenfor tidsrommet 0700 – 1900 på hverdagene. Ellers fortsetter øvrige gravearbeider, interntransport av masser, pigging av stein og forbehandling av syrebek. Disse forbehandlede massene er lagret på området, og første båtlast er planlagt til uke 27-28. Det vil bli inntransport av tilbakefyllingsmasser og noe uttransport i perioden.

GODS Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <10 0 0 0
Rene masser <5 <50 0 0
Maskiner og utstyr <5 <5 0 0
Varetransport <5 <5 0 0