Plan Uke 25

Denne uken blir det tilrigging for spuntarbeider og oppstart spunting. Dette vil som tidligere varslet medføre noe støy. Arbeidene vil forgå innenfor tidsrommet 0730 – 1900 på hverdager. I tillegg til spuntarbeider blir det inntransport av spunt, graving og interntransport på anlegget og transport av forurensede masser ut fra anlegget og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget i løpet av uke 25.

 

GODS ( Totalt uke 25) Lastebiler ut Lastebiler inn Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0