Plan uke 26

Spuntarbeidene fortsetter, og dette vil medføre noe støy. Oppstarten har gått greit, og det ligger godt til rette for videre arbeider. Vi har utført støymålinger ved arbeidsstedet og ved brakkeriggen som er plassert Nord på anlegget. Resultatene viser tilfredsstillende verdier. Men vi er klar over at det likevel kan oppleves plagsomt, og vi vil også utføre støymålinger ved de nærmeste boligene. Dessuten vil det uansett ikke foregå spunting etter kl. 1700 på fredager. I tillegg til spuntarbeider blir det inntransport av spunt, graving og interntransport på anlegget og transport av forurensede masser ut fra anlegget og rene masser inn. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget.

 

GODS ( Totalt uke 26) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0