Plan Uke 28

Fellesferien er i gang, men på Vallø fortsetter oppryddingsarbeidene. Spuntarbeidene fortsetter denne uken, men tar pause i uke 29 og 30. Graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping, samt lastebiltransport av forurensede masser ut og rene masser inn, fortsetter også i uke 28. Første båtlast, som var planlagt denne uken, vil bli utsatt. Mest sannsynlig vil dette bli i slutten av neste uke. Tabellen under gir et bilde på hva som er planlagt av transporter til og fra anlegget denne uken.

 

GODS (Totalt uke 28) Lastebiler ut (og inn) Lastebiler inn (og ut) Båtlaster ut Båtlaster inn
Forurensede masser <15 0 0 0
Rene masser 0 <40 0 0
Maskiner og utstyr <5 <10 0 0
Varetransport <3 <10 0 0