Plan uke 29

På grunn av ferieavvikling blir det redusert aktivitet på Vallø i uke 29. Nedramming av spunt, som er de mest støyende arbeidene her, ble ferdig den 14. juli. Pigging av stein som også medfører noe støy vil fortsatt foregå, men i begrensede omfang denne uken. Graving og interntransport på anlegget, blanding og forbehandling av syrebek før utskiping fortsetter. Men det blir lite til ingen transport av masser og utstyr inn / ut fra anlegget. Første båtlast fra kai er nå fastsatt til begynnelsen av uke 30. Forberedelser til dette vil foregå i uke 29.