Plan uke 3

Vi får skip som ankommer på mandag, hvor opplasting av masser vi foregå på tirsdag 17. Januar. Da skal vi laste omtrent 3000 tonn forbehandlede masser. Lastingen vil foregå innenfor vanlig arbeidstid, 07.00-19.00.

Hele uken vil det bli det utkjøring av masser som foregår med lastebil og henger. Det vil kjøre tre til fire lastebiler, noe som tilsvarer omtrent 40 passeringer hver dag, avhengig av antallet biler. Inne på området vil vi fortsette med forberedelser til graving og rolig oppstart av graving. Knusing av stein vil foregå hele uken, noe som kan forårsake litt støy. Eller er det som vanlig interntransport og forbehandling av masser.