Plan Uke 32

Fortsatt avvikles det sommerferie for deler av prosjektteamet på Vallø. Gravearbeidene fortsetter, og det blir intern transport, sortering og knusing av masser på området. Planlagt pigging av fjell  vil medføre noe støy. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Det blir lite lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget . Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.