Plan uke 35

Gravearbeider på Vallø er stoppet fra og med tirsdag 30. august for en periode. Det blir ingen båtlaster ut fra Vallø denne uken. Men det kommer en båttransport onsdag for levering av lastecontainer. Det blir ingen lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Forbehandling av syrebek vil pågå, og noe knusing av stein som vil gi noe støy. Som normalt er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.