Plan uke 36

Gravearbeidene på Vallø gjenopptas denne uken. Onsdag 7. september kommer et skip som skal lastes opp for ut transport til Latvia. Skipet ventes å ligge til kai i to dager. Lasting vil foregå i tidsrommet 0730 – 2000. Det blir noe lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Forbehandling av syrebek vil pågå, og noe knusing av stein som vil gi noe støy. Bortsett fra lasting av skip er arbeidstiden begrenset til 0700-1900 mandag til fredag.  Lørdag kan det bli utført vedlikehold av maskiner og utstyr. Dette vil ikke medføre nevneverdig støy.