Plan uke 38

Det er planlagt vanlig drift på anlegget i uke 38. Det er også planlagt for utkjøring av forurensede masser i uke 38 som vil føre til noe lastebil-trafikk inn og ut fra anlegget. Det er ikke planlagt noen arbeider utenfor vanlig arbeidstid 07.00-19.00 mandag til fredag.