Plan uke 4

Denne siste uken av januar blir det for det meste graving, tilbake-fylling og interntransport på området. I tillegg blir det pigging og knusing av stein og forbehandling av masser. Det ankommer ingen skip denne uke, og det blir ubetydelig med inn og ut transport til og fra anlegget