Plan uke 40

Uke 40 er høstferietid for noen, men arbeidene på Vallø går sin gang.

Lasteskipet Fast Will er tilbake på Vallø og lastes opp med forurensede masser i dag, mandag. Dette vil pågå hele dagen og være ferdig innen endt arbeidsdag kl. 1900. For øvrig vil det være gravearbeider, interntransport, forbehandling av forurensede masser og utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, ca. 20 vogntog hver dag tirsdag – fredag.