Plan Uke 41

Mandag ankommer nytt lasteskip hit til Vallø. Denne gangen vil lastingen pågå både mandag og tirsdag. På grunn av usikkerhet med været, kan det hende at lasting vil pågå til kl. 2000 begge dager.

Ellers vil det være gravearbeider, interntransport, forbehandling av forurensede masser og utkjøring av forurensede masser med lastebil og henger, inntil 20 vogntog hver dag, mandag-fredag. Knusing av stein kan foregå i perioder, og vil som kjent gi noe støy. Dette vil uansett foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900.