Plan Uke 42

Mandag legger vi ut oljelenser på grunn av graving nær sjøen Nord Øst på området.

Gravearbeidene fortsetter med interntransport og forbehandling av forurensede masser. I løpet av tirsdag til fredag skal det kjøres ut ca. 2.000 tonn med forurensede masser med lastebil og henger. Dette betyr 15-20 vogntog hver dag.

Pigging og knusing av stein kan foregå i perioder, og vil som kjent gi noe støy. Alle arbeider vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900.