Plan Uke 43

Tirsdag ettermiddag kommer et nytt skip, «Fast Sus» til Vallø. Lasting av dette skipet vil starte ved ankomst tirsdag og fortsette hele onsdagen. Hvis været tillater vil lastingen være fullført så skipet kan forlate Vallø onsdag kveld. Lastingen vil sannsynligvis foregå fram til kl. 2000 begge dager.

Gravearbeider, intern massetransport og forbehandling av forurensede masser fortsetter. I løpet av uka skal det kjøres ut ca. 1.200 tonn med forurensede masser med lastebil og henger. Dette betyr ca 10 vogntog per dag. Pigging og knusing av stein kan foregå i perioder, og vil gi noe støy. Alle arbeider utenom lasting av skip vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900. Lørdag vil det bli utført ikke støyende vedlikeholdsarbeid.