Plan uke 44

Ingen skip til Vallø i uke 44

Gravearbeider, intern massetransport og forbehandling av forurensede masser fortsetter. I løpet av uka skal det kjøres ut ca. 2.200 tonn med forurensede masser med lastebil og henger. Dette betyr ca. 15-20 vogntog per dag. Pigging og knusing av stein vil foregå i perioder, og vil gi noe støy. Alle arbeider utenom lasting av skip vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900. Lørdag vil det bli utført ikke støyende vedlikeholdsarbeid.