Plan Uke 45

Foreløpig har det ikke lagt seg snø på Vallø

Søndag kveld ankommer et nytt skip. Dette skal lastes opp mandag uke 46

Gravearbeider, intern massetransport og forbehandling av forurensede masser fortsetter. I løpet av uka skal det kjøres inn ca. 1.000 tonn med rene knuste masser med lastebil og henger. Noe forurensede masser skal også kjøres ut. Dette betyr i sum opptil ca. 15-20 vogntog per dag. Pigging og knusing av stein vil foregå i perioder, og vil gi noe støy. Alle arbeider vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900. Lørdag vil det bli utført ikke støyende vedlikeholdsarbeid.