Plan uke 46

Vallø har blitt hvit, med et tynt lag av «vill-snø».

Søndag kveld ankommer et nytt skip, «Fast Sus» Dette skal lastes opp mandag 14. nov. Lastingen av 3.000 tonn forurensede masser starter mandag morgen ca. 0730 og vi regner med å være ferdig kl. 2030 samme dag.

Gravearbeider, intern massetransport og forbehandling av forurensede masser fortsetter. I løpet av mandag og tirsdag skal det kjøres inn ca. 400 tonn med rene knuste masser med lastebil og henger. Dette betyr ca. 5-10 vogntog per dag. Lite eller ingen masse skal kjøres ut fra Vallø denne uken. . Pigging og knusing av stein vil foregå i perioder, og vil gi noe støy. Alle arbeider med unntak av lasting av skip mandag vil foregå innenfor arbeidstiden 0700-1900.  Lørdag vil det bli utført ikke støyende vedlikeholdsarbeid.