Plan Uke 47

På Vallø fortsetter vi med vanlig drift på anlegget i uke 47. Mandagen blir det båtlasting mulig frem til kl 20.00. Vi fortsetter med asfaltarbeider på anlegget i begynnelsen av uken. Det vil være lite eller ingen utkjøring av forurenset jord fra anlegget i løpet av perioden.

Ellers på Vallø vil arbeidene hovedsakelig bestå av gravearbeider og intern massetransport denne uken